Odwaga do zmian, odwaga do działania

20+

200

DE + PL

"Odwaga do zmian, odwaga do działania" to 30-miesięczny projekt do wzmocnienia świadomości dotyczącej zrównoważonego rozwoju oraz wspierania konkretnych działań w tym kontekście.

Projekt oferuje modułowy cykl szkoleń w celu promowania Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju, a w szczególności nauczania transformatywnego. Dziesięć dowolnie wybranych seminarów tematycznych skierowanych jest do niemieckich i polskich nauczycieli i multiplikatorów w edukacji pozaszkolej, w celu poszerzenia wiedzy i umiejętności na rzecz zrównoważonego świata, zastosowania nowo poznanych metod i teorii w ich własnym kontekście pracy oraz nawiązania transgranicznej wymiany wiedzy specjalistycznej.

Cele projektu

  • przekazanie kompetencji metodologicznych o nauczaniu transformatywnym jako krytyczno-emancypacyjnej EZR (np. wspieranie kompetencji projektowych)
  • intensywna refleksja nad metodami i krytyczna analiza roli edukatorów i edukatorek jako osób towarzyszących w procesie uczenia się
  • umiejętność zastosowania poznanych metod we własnym kontekście pracy
  • promowanie transgranicznej wymiany wiedzy specjalistycznej między podmiotami edukacyjnymi
  • przekazanie dogłębej wiedzy na temat przemian społeczno-ekologicznych, EZR i kształcenia transformatywnego w Polsce i w Niemczech
  • zapoznanie się z przykładami dobrych praktyk w Polsce i w Niemczech

Grupa docelowa

Szkolenia są skierowane osób z Niemiec i Polski - nauczycieli i nauczycielek szkół podstawowych i ponadpodstawowych, oraz edukatorów i edukatorek kształcenia pozaformalnego w zakresie zrównoważonego rozwoju, EZR, transformatywnego uczenia się, edukacji globanej, edukacji ekologicznej itp.

Główne zagadnienia

Uczestniczki i uczestnicy mogą wybrać dowolne z dziesięciu czterodniowych modułów według własnych zainteresowań i preferencji. Zachęcamy do udziału w przynajmniej dwóch seminariach, co ma posłużyć tworzeniu sieci kontaktów oraz wymianie doświadczeń po zastosowaniu w swej pracy poznanych metod.

Nadchodzące moduły

Mentalne infrastruktury i mentalne zasoby – jak wzrost kształtuje nasze myśli, uczucia i działania

Data i miejsce: 7-11 września 2019 w Krzyżowej pod Wrocławiem
Rodzaj szkolenia: metodologiczne (metody z zakresu EZR i uczenia się transformatywnego)
Tematyka: paradygmat wzrostu gospodarczego, przyspieszenie społeczne, mentalne infrastruktury, mentalne zasoby
Zespół trenerski: Kristina Utz (FairBindung e.V., Berlin) i Wojtek Mejor (Kolektyw trenerski Lepiej, Warszawa)
Opłata: 100 - 200 PLZ w zależności od możliwości finansowych (dla uczestników/-czek z miejscem zamieszkania w Polsce; w cenie nocleg, wyżywienie i program); koszty dojazdu
Język: angielski; w razie potrzeby zapewniamy tłumaczenie na niemiecki lub polski.

Informacje o module (w j. angielskim)

Formularz zgłoszeniowy (w j. angielskim)

Ogólne informacje o projekcie