Odwaga do zmian, odwaga do działania

20+

200

DE + PL

"Odwaga do zmian, odwaga do działania" to 30-miesięczny projekt do wzmocnienia świadomości dotyczącej zrównoważonego rozwoju oraz wspierania konkretnych działań w tym kontekście.

Projekt oferuje modułowy cykl szkoleń w celu promowania Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju, a w szczególności nauczania transformatywnego. Dziesięć dowolnie wybranych seminarów tematycznych skierowanych jest do niemieckich i polskich nauczycieli i multiplikatorów w edukacji pozaszkolej, w celu poszerzenia wiedzy i umiejętności na rzecz zrównoważonego świata, zastosowania nowo poznanych metod i teorii w ich własnym kontekście pracy oraz nawiązania transgranicznej wymiany wiedzy specjalistycznej.

Cele projektu

  • przekazanie kompetencji metodologicznych o nauczaniu transformatywnym jako krytyczno -emancypacyjne EZR (np. wspieranie kompetencji projektowych)
  • intensywna refleksja nad metodami i krytyczna analiza roli instruktorów jako „asystentów dydaktycznych“
  • umiejętność zastosowania poznanych metod we własnym kontekście pracy
  • promowanie transgranicznej wymiany wiedzy specjalistycznej między podmiotami edukacyjnymi
  • przekazanie dogłębej wiedzy na temat przemian społeczno – ekologicznych, EZR i kształcenia transformatywnego w Polsce i w Niemczech
  • zapoznanie się z przykładami dobrych praktyk w Polsce i w Niemczech

Grupa docelowa

Szkolenia są skierowane osób z Niemiec i Polski - nauczycieli i nauczycielek szkół podstawowych i ponadpodstawowych, oraz edukatorów i edukatorek kształcenia pozaformalnego w zakresie zrównoważonego rozwoju, EZR, transformatywnego uczenia się, edukacji globanej, edukacji ekologicznej itp.

 

Główne zagadnienia

Uczestniczki i uczestnicy mogą wybrać dowolne z dziesięciu czterodniowych modułów według własnych zainteresowań i preferencji. Zachęcamy do udziału w przynajmniej dwóch seminariach, co ma posłużyć tworzeniu sieci kontaktów oraz wymianie doświadczeń po zastosowaniu w swej pracy poznanych metod.

Nadchodzące moduły

Suwerenność żywnościowa - Jak (wy)żywić ludzkość w XXI wieku?

Data i miejsce: 16-19.05.2019 r. w Zethau/Molda (niedaleko Drezna) (początek 16.05. ok. godz. 17; koniec 19.05. najpóźniej o godz. 13)
Rodzaj szkolenia:
metodologiczne (przede wszystkim metody z zakresu uczenia się transformatywnego)
Tematyka: produkcja żywności, zachowania konsumenckie, gospodarka rolna, wykorzystywanie ziemi 

Zespół trenerski: Monika Onyskiewicz (EkoCentrum, Wrocław) oraz Wojtek Mejor (Kolektyw Trenerski Lepiej, Warszawa)
Opłata: 100 - 200 PLZ w zależności od możliwości finansowych (dla uczestników/-czek z miejscem zamieszkania w Polsce; w cenie nocleg, wyżywienie i program); koszty dojazdu
Kraje uczestniczące: Polska, Niemcy
Języki: angielski; w razie potrzeby zapewniamy tłumaczenie na niemiecki lub polski.

Informacje o module

Formularz zgłoszeniowy (w j. angielskim)

Ogólne informacje o projekcie

 

Nauka od i z przyrodą – teorie pedagogiki przeżyć w EZR

Data i miejsce: 1-6 czerwca 2019 w Krzyżowej (początek ok. godz. 17; koniec najpóźniej o godz. 13)
Rodzaj szkolenia: metodologiczne (przede wszystkim metody z zakresu uczenia się transformatywnego)
Tematyka: doświadczenie przyrody, ekologia, edukacja społeczna, połączenie pedagogiki przeżyć z edukacją na rzecz zrównoważonego rozwoju
Zespół trenerski: Jakub Rok (Kolektyw trenerski Lepiej, Warszawa + pedagog z zakresu nauczania przez przyrodę) oraz Elisabeth Kremer (edukatorka pedagogiki przeżyć)
Opłata: 100 - 200 PLZ w zależności od możliwości finansowych (dla uczestników/-czek z miejscem zamieszkania w Polsce; w cenie nocleg, wyżywienie i program); koszty dojazdu
Język: angielski; w razie potrzeby zapewniamy tłumaczenie na niemiecki lub polski.

Informacje o module

Formularz zgłoszeniowy (w j. angielskim)

Ogólne informacje o projekcie