Odwaga do zmian, odwaga do działania

20+

200

DE + PL

"Odwaga do zmian, odwaga do działania" to 30-miesięczny projekt do wzmocnienia świadomości dotyczącej zrównoważonego rozwoju oraz wspierania konkretnych działań w tym kontekście.

Projekt oferuje modułowy cykl szkoleń w celu promowania Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju, a w szczególności nauczania transformatywnego. Dziesięć dowolnie wybranych seminarów tematycznych skierowanych jest do niemieckich i polskich nauczycieli i multiplikatorów w edukacji pozaszkolej, w celu poszerzenia wiedzy i umiejętności na rzecz zrównoważonego świata, zastosowania nowo poznanych metod i teorii w ich własnym kontekście pracy oraz nawiązania transgranicznej wymiany wiedzy specjalistycznej.

Cele projektu

  • przekazanie kompetencji metodologicznych o nauczaniu transformatywnym jako krytyczno-emancypacyjnej EZR (np. wspieranie kompetencji projektowych)
  • intensywna refleksja nad metodami i krytyczna analiza roli edukatorów i edukatorek jako osób towarzyszących w procesie uczenia się
  • umiejętność zastosowania poznanych metod we własnym kontekście pracy
  • promowanie transgranicznej wymiany wiedzy specjalistycznej między podmiotami edukacyjnymi
  • przekazanie dogłębej wiedzy na temat przemian społeczno-ekologicznych, EZR i kształcenia transformatywnego w Polsce i w Niemczech
  • zapoznanie się z przykładami dobrych praktyk w Polsce i w Niemczech

Grupa docelowa

Szkolenia są skierowane osób z Niemiec i Polski - nauczycieli i nauczycielek szkół podstawowych i ponadpodstawowych, oraz edukatorów i edukatorek kształcenia pozaformalnego w zakresie zrównoważonego rozwoju, EZR, transformatywnego uczenia się, edukacji globanej, edukacji ekologicznej itp.

Główne zagadnienia

Uczestniczki i uczestnicy mogą wybrać dowolne z dziesięciu czterodniowych modułów według własnych zainteresowań i preferencji. Zachęcamy do udziału w przynajmniej dwóch seminariach, co ma posłużyć tworzeniu sieci kontaktów oraz wymianie doświadczeń po zastosowaniu w swej pracy poznanych metod.

Nadchodzący moduł

**warsztaty zdalne*

Czy sprawiedliwy świat jest możliwy? – Globalizacja z perspektywy postkolonialnej

Data i miejsce: 6 modułów między 11.-17.09.2020 r., moduły główne 11.-13.09.; za pośrednictwem platformy Zoom
Tematyka: globalne kwestie (nie)sprawiedliwości, rozkład sił i struktury zależności, postkolonializm, przywileje, traktaty handlowe
Zespół trenerski: Marta Gontarska (m.in. (Instytut Globalnej Odpowiedzialności, Warszawa) i Wojtek Mejor (Kolektyw Trenerski Lepiej, Warszawa)
Rodzaj szkolenia: interaktywne szkolenie metodologiczne w formie zdalnej (głównie metody z zakresu EZR, uczenia się transformatywnego i edukacji globalnej)
Dla kogo: trenerów, edukatorek, nauczycieli, warsztatowczyń, osób zainteresowanych tematem – z Polski, Niemiec i Czech
Koszty: opłata wynosi 30 PLZ dla uczestników/-czek z miejscem zamieszkania w Polsce; 15 EUR dla osób z miejscem zamieszkania w Niemczech i 250 CZK dla osób z miejscem zamieszkania w Czechach
Język: angielski

Zgłoszenia: tutaj

Następne sympozjum

Negocjowanie ekologicznych wyzwań – jak organizować współpracę na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich?

Data: 11–12 lutego 2020 r.
Miejsce
: Trebnitz/Müncheberg
Format: polsko-niemieckie sympozjum
Centralna kwestia: Jak kształtować na obszarach wiejskich udany dialog i wspólne działania między przedstawicielkami i przedstawicielami ekologicznych i społeczno-gospodarczych grup interesów?
Główne tematy
: transformacja rolna i energetyczna oraz obszary chronione
Grupy docelowe:
osoby angażujące się społecznie (np. inicjatywy, stowarzyszenia, związki), przedstawiciele/-ki administracji, gospodarki i polityki – z Polski i z Niemiec
Języki:
polski i niemiecki (z tłumaczeniem symultanicznym)

Zaproszenie z programem

Dokumentacja

Wideo z sympozjum