DARE: DisAble the barRiErs

„DARE: DisAble the barRiErs” jest dwuletnim strategicznym partnerstwem w ramach programu Erasmus+, którego celem jest opracowanie czterech narzędzi, które ułatwią organizacjom pozarządowym działającym na rzecz młodzieży oraz osobom pracującym z młodzieżą wdrażanie inkluzyjnych programów mobilności dla młodych osób z niepełnosprawnościami.

Te narzędzia to:


Partnerzy:

Jugend- & Kulturprojekt e. V. Drezno, Niemcy

Societa‘ Cooperativa A.FO.RI.S.MA. – ACLI Formazione Ricerca Servizi Management Piza, Włochy

Danmar Computers Sp. z o.o. Rzeszów, Polska

KAINOTOMIA & SIA EE Larisa, Grecja

Dotacja

Projekt „DARE” jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej „Erasmus+”.