O nas

Stowarzyszenie Kreisau-Initiative tworzy przestrzeń do nauki i spotkań, aby zwłaszcza młodzi ludzie nabyli umiejętności potrzebne do kształtowania demokratycznego i solidarnego społeczeństwa w Europie, które żyje w równowadze ze środowiskiem naturalnym. Historia współczesna i prawa człowieka, inkluzja oraz transformacja społeczno-ekologiczna to zakresy tematyczne, wokół których skupia się działalność edukacyjna Kreisau-Initiative.

Jej pierwszym trzonem są międzynarodowe wymiany młodzieży, podczas których zachęca się młodych ludzi do samostanowienia oraz pokazuje możliwości, jak brać czynny udział w społeczeństwie obywatelskim. Poruszane są przy tym bieżące zagadnienia polityczne i społeczne.

Drugi trzon stanowią szkolenia, seminaria i konferencje dla osób pracujących z młodzieżą. Ich istotą są nabywanie i rozwijanie umiejętności, wymiana doświadczeń i nawiązywanie kontaktów.

Ponadto stowarzyszenie inicjuje działania w sieci zrzeszającej organizacje z ponad 20 europejskich krajów oraz jest partnerem Komisji Europejskiej we wdrażaniu strategii Unii Europejskiej na rzecz młodzieży.

Kreisau-Initiative zostało założone w 1989 roku przez osoby z obu części wtedy jeszcze podzielonego Berlina, aby wspierać powstanie i działanie międzynarodowego domu spotkań w Krzyżowej pod Wrocławiem. Dziś zarządza nim Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, a obie organizacje łączy bliskie partnerstwo – blisko 80% swoich wydarzeń stowarzyszenie realizuje właśnie tam. Tym samym działalność edukacyjna Kreisau-Initiative ma europejski charakter ze szczególnym uwzględnieniem polsko-niemieckiej współpracy.

Działalnością stowarzyszenia kieruje społecznie zarząd, natomiast projekty edukacyjne tworzy i realizuje zespół.

Kreisau-Initiative e. V.
c/o Allianz SE
Merlitzstraße 9
12489 Berlin
Niemcy

Tel.: +49 (0)30 / 53 83 63 63

Nach oben