Odwaga do zmian, odwaga do działania

20+

200

DE + PL

„Odwaga do zmian, odwaga do działania" to projekt dążący do wzmocnienia kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju, a w szczególności uczenia się transformatywnego.

Projekt składał się ze szkoleń skierowanych jest do niemieckich i polskich nauczycieli i edukatorów w edukacji pozaszkolej. W jego trakcie poszerzali swoją wiedzę i umiejętności, poznawali nowe metody i ćwiczenia do EZR oraz wymieniali się między sobą wiedzą specjalistyczną.

Cele projektu

 • przekazanie kompetencji metodycznych o nauczaniu transformatywnym jako krytyczno-emancypacyjnej EZR (np. wspieranie kompetencji projektowych),
 • intensywna refleksja nad metodami i krytyczna analiza roli edukatorów i edukatorek jako osób towarzyszących w procesie uczenia się,
 • umiejętność zastosowania poznanych ćwiczeń w swojej pracy,
 • promowanie transgranicznej wymiany wiedzy specjalistycznej między podmiotami edukacyjnymi,
 • przekazanie dogłębej wiedzy na temat przemian społeczno-ekologicznych, EZR i kształcenia transformatywnego w Polsce i w Niemczech,
 • zapoznanie się z przykładami sprawdzonych działań w Polsce i w Niemczech.

Grupa docelowa

Szkolenia były skierowane osób z Niemiec i Polski - nauczycieli i nauczycielek szkół podstawowych i ponadpodstawowych, oraz edukatorów i edukatorek kształcenia pozaformalnego w zakresie zrównoważonego rozwoju, EZR, transformatywnego uczenia się, edukacji globanej, edukacji ekologicznej itp.

Seminaria

Uczestniczki i uczestnicy mogli wybrać dowolne z dziesięciu czterodniowych modułów według własnych zainteresowań i preferencji. Zachęcaliśmy do udziału w przynajmniej dwóch seminariach, co miało posłużyć tworzeniu sieci kontaktów oraz wymianie doświadczeń po zastosowaniu w swej pracy poznanych metod.

Tematy poszczególnych modułów:

 • Od wiedzy do działania – Wprowadzenie do transformatywnego uczenia się (5.-9.9.2018 r.) relacja i zdjęcia
 • Co wzrasta wraz ze wzrostem gospodarczym? Postawy krytyki wzrostu (17.-20.1.2019 r.) relacja i zdjęcia
 • Czy wzrost nas uszczęśliwia? Dobrobyt poza pracą, konsumpcją i konkurencją (21.-24.3.2019 r.) relacja i zdjęcia
 • Suwerenność żywnościowa – jak (wy)żywić ludzkość w XXI wieku? (16.-19.5.2019 r.) relacja i zdjęcia
 • Nauka od przyrody i przez przyrodę – teorie pedagogiki przeżyć w EZR (1.-5.6.2019 r.) relacja i zdjęcia
 • Wzrost i przemiana w nas – mentalne infrastruktury w kapitalizmie i społeczeństwie postwzrostu (27.11.-1.12.2019 r.) relacja i zdjęcia
 • Nieograniczony wzrost na ograniczonej planecie? Ekologiczne granice Ziemi (7.-10.2.2020 r.)
 • Wzrost i krytyka wzrostu z perspektywy gospodarki (22.-25.5.2020 r.)
  **Z powodu pandemii COVID-19 moduł się nie odbył**
 • Czy sprawiedliwy świat jest możliwy? Globalizacja z perspektywy postkolonialnej (warsztaty zdalne między 11 a 17 września 2020 r.) relacja i zdjęcia
 • Sprawiedliwa przyszłość dla wszystkich – jak wzmacniać ludzi w dążeniu do prowadzenia zrównoważonego sposobu życia (22.-27.1.2021 r.) relacja i zdjęcia

Sympozja

Ćwiczenia do edukacji na rzecz transformacji społeczno-ekologicznej – zakończenie projektu „Odwaga do zmian, odwaga do działania“

 • 27.5.2021 r., w formie zdalnej
 • Cel: interaktywne szkolenie z zakresu edukacji na rzecz transformacji społeczno-ekologicznej, przestrzeń na refleksje, adaptacja do swojego kontekstu zawodowego, nawiązanie kontaktów
 • krótka relacja

Negocjowanie ekologicznych wyzwań – jak organizować współpracę na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich?

 • 11–12 lutego 2020 r. w Trebnitz/Müncheberg, Niemcy
 • Centralna kwestia: Jak kształtować na obszarach wiejskich udany dialog i wspólne działania między przedstawicielkami i przedstawicielami ekologicznych i społeczno-gospodarczych grup interesów?
 • Główne tematy: transformacja rolna i energetyczna oraz obszary chronione
 • Zaproszenie z programem
 • Dokumentacja posympozyjna
 • Wideo z sympozjum
 • zdjęcia

Do dzieła! Jak tworzyć zrównoważone ekologicznie miejsca edukacji?

 • 4–5 listopada 2019 w Krzyżowej
 • Centralna kwestia: Jak zadbać o spójność treści działań edukacyjnych z miejscem ich przekazywania?
 • zaproszenie
 • zdjęcia

Dotacja

Projekt „Odwaga do zmian, odwaga do działania” był współfinansowany przez fundację Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) oraz Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży (PNWM).

Wszystkie ręce na pokład! Podręcznik do edukacji na rzecz transformacji społeczno-ekologicznej

Podręcznik zawiera 22 ćwiczenia z zakresu edukacji dla zrównoważonego rozwoju, uczenia się transformatywnego i edukacji dla postwzrostu. Zostały one wypróbowane, przedyskutowane i udoskonalone w trakcie szkoleń z cyklu „Odwaga do zmian, odwaga do działania”. Zgodnie z zasadą „świadomość, ocena, działanie” ćwiczenia są przypisane różnym celom edukacyjnym i nadają się do pracy z młodzieżą i dorosłymi. Wiele z ćwiczeń dotyczy takich głównych kwestii społeczno-ekologicznych jak krytyka wzrostu, strategie ku zrównoważonemu rozwojowi i sprawiedliwość społeczna; pozostałe z kolei łatwo przystosować do innych zakresów tematycznych, docierając dzięki temu ze społeczno-ekologicznymi zagadnieniami do nowych grup. Wyboru ćwiczeń dokonano w polsko-niemieckim gronie z uwzględnieniem potrzeb edukatorów i edukatorek (w obszarze pozaformalnym) w Polsce.

Podręcznik jest rezultatem trwającego w latach 2018–2021 projektu „Odwaga do zmian, odwaga do działania”, który przeprowadziliśmy we współpracy z siedmioma organizacjami z Polski i Niemiec. Wydawnictwo powstało dzięki dofinansowaniu ze środków Deutsche Bundesstiftung Umwelt (Niemiecka Federalna Fundacja Ochrony Środowiska), Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz Fundacji im. Heinricha Bölla.

Na życzenie prześlemy Państwu wersję papierową podręcznika. Wersja elektroniczna oraz materiały uzupełniające są dostępne bezpłatnie:

Pobierz podręcznik w wersji elektronicznej o niskiej rozdzielczości (14 MB).
Pobierz podręcznik w wersji elektronicznej o wysokiej rozdzielczości (60 MB).
Pobierz materiały uzupełniające

Nach oben