Nagrody i wyróżnienia

Stowarzyszenie Kreisau-Initiative zostało wielokrotnie nagrodzone za swoją działalność, a także za poszczególne projekty.

Nagroda im. Bernharda Vogela „Chancen schaffen – Chancen nutzen“

Wraz z Fundacją „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego otrzymaliśmy nagrodę im. Bernharda Vogela „Chancen schaffen – Chancen nutzen“ (pol. tworzenie szans – wykorzystywanie szans) przyznawaną przez Altstipendiaten der Konrad-Adenauer-Stiftung e. V., stowarszyszenie byłych stypendystek i stypendystów Fundacji Konrada Adenauera. Wyróżniono projekt „Democracy between #Hashtags, likes und digital ethics“. Nagrodę pieniężną w wysokości 6 000 euro przeznaczyliśmy wraz z Międzynarodowym Domem Spotkań Młodzieży w Krzyżowej na nowe działania promujące i wzmacniające demokrację.

25 Jahre Mauerfall - Geschichte erinnern, Gegenwart gestalten

W 2014 roku stowarzyszenie Kreisau-Initiative zostało wyróżnione nagrodą "25 Jahre Mauerfall - Geschichte erinnern, Gegenwart gestalten" przyznawaną przez Bundeszentrale für politische Bildung (Federalna Centrala Kształcenia Obywatelskiego).

Deutschland wird inklusiv – wir sind dabei! (2011)

25 marca 2011 dwa  projekty Kreisau-Initiative  – „Model Krzyżowa“ i „Budujemy mosty“ – zostały uznane i wyrόżnione przez Rzecznika Spraw Osόb Niepełnosprawnych w Niemczech jako przykłady dobrych praktyk. Wśrόd projektόw integracyjnych obydwa te przedsięwzięcia figurują jako „latarnie morskie“ kampanii Deutschland wird inklusiv - wir sind dabei!.

Europeans for Peace (2010)

Polsko-niemiecko-czeski projekt "Portal of Good News" (Portal dobrych wiadomości) uznany został w ramach programu "European for Peace" fundacji Erinnerung, Verantwortung und Zukunft za wybitny w dziedzinie "1939-2009: Przyjaciel i wrόg w mediach". Wręczenie nagrόd odbyło się 6 grudnia 2010 w Muzeum Komunikacji w Berlinie.

Aktiv für Demokratie und Toleranz 2009 (2010)

Projekt „Model International Criminal Court School“ został wyrόżniony w ramach konkursu „Aktiv für Demokratie und Toleranz 2009“, organizowanego przez Bündnis für Demokratie und Toleranz (Sojusz na rzecz Demokracji i Tolerancji). W konkursie oceniane były warte naśladowania społeczne inicjatywy na rzecz sprawiedliwości oraz przeciwko ksenofobii, antysemityzmowi i przemocy.

Ort im Land der Ideen (2010)

Za dwudziestoletnie zaangażowanie na rzecz pojednania polsko-niemieckiego i porozumienia pomiędzy Europą Wschodnią a Zachodnią stowarzyszenie Kreisau-Initiative zostało wyróżnione nagrodą "Ausgewählter Ort 2010" inicjatywy "Land der Ideen"

Einheitspreis – Bürgerpreis zur Deutschen Einheit (2008)

Annamarie Cordes, współzałożycielka i członkini zarządu Kreisau-Initiative, została wyrόżniona nagrodą "einheitspreis – Bürgerpreis zur Deutschen Einheit" w dziedzinie "Menschen – Akteure der Einheit". Nagroda jest przyznawana przez Bundeszentrale für politische Bildung (Federalna Centrala Kształcenia Obywatelskiego) w ramach obchodόw Dnia Zjedoczenia Niemiec.

Marion Dönhoff Preis (2007)

Kreisau-Initiative została wyrόżniona nagrodą im. Marii Döhnhoff. W uzasadniemiu decyzji napisano: "Doceniamy zarόwno Państwa niewzruszoną pracę na rzecz polsko-niemieckiego porozumienia, jak i godne podziwu dążenie do tego, by dziedzictwo niemieckiej opozycji wobec dyktatury Hitlera zostało przekazane kolejnym pokoleniom".

Junge Wege in Europa (2007)

Fundacja Roberta Boscha, w ramach programu "Junge Wege in Europa", nagrodziła polsko-niemiecki projekt Wymiana fachowa jako jeden z dziesięciu transgranicznych przykładów znakomitej i owocnej współpracy.
Przemówienie wygłosił Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej dr. Marek Prawda.

JugendMitVerantwortung (2007)

Projekt Wymiana fachowa skierowany do młodzieży z mniejszymi szansami otrzymał główną nagrodę "Jugend MitVerantwortung" ("MłodzieżWspółOdpowiedzialna") przyznaną przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży (PNWM). Został również uznany jako innowacyjny projekt 2006 roku w kategorii "Pozaszkolna Wymiana Młodzieży".

Anerkennungspreis der Hamburg-Mannheimer-Stiftung (2006)

Projekt "Fair Life" został wyróżniony nagrodą Hamburg-Mannheimer-Stiftung "Jugend & Zukunft" (Młodzież i Przyszłość).

Bündnis für Demokratie und Toleranz (2006)

Projekt "Fair Life" wyróżniony został nagrodą "Aktiv für Demokratie und Toleranz 2005", przyznaną przez Bündnisses für Demokratie und Toleranz (Sojusz na rzecz Demokracji i Tolerancji) jako "skuteczny i bogaty ideoowo".

Theodor-Heuss-Medaille (1993)

W uznaniu starań na rzecz pojednania pomiędzy Polską i Niemcami Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego i Kreisau-Initiative nagrodzone zostały medalem im. Theodor-Heussa.

Nach oben