Zarząd

Działalność stowarzyszenia jest koordynowana przez zarząd. Członkowie i członkinie zarządu pełnią swoje funkcje społecznie.

Paweł Prokop

Przewodniczący zarządu

E-Mail: prokop[at]kreisau.de

więcej

Paweł Prokop studiował germanistykę na uczelniach w Warszawie i Berlinie oraz historię i politologię na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie.

Odbył klasyczną „karierę” w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży: od uczestnika i pośrednika językowego przez organizatora wymian aż do pracownika Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Poczdamie. Po ośmiu latach spędzonych w PNWM swoją ścieżkę zawodową kontynuował w obszarze współpracy rozwojowej i rozpoczął pracę dla Engagement Global gGmbH – najpierw w charakterze koordynatora projektów w zakresie programu stypendialnego (ASA), a następnie kierował projektami w dziale wsparcia pozaszkolnej wymiany grupowej między Niemcami a krajami Globalnego Południa. Od 2018 r. kieruje działem międzynarodowych wymian młodzieży w Niemieckim Związku Ludowym Opieki nad Grobami Wojennymi.

Paweł Prokop jest członkiem zarządu od 2019 r., a jego przewodniczącym od października 2020 r.

Bernd Böttcher

Skarbnik

E-Mail: boettcher[at]kreisau.de

więcej

Po odbyciu rocznego wolontariatu w Krzyżowej Bernd Böttcher podjął studia na kierunku kulturoznawstwo na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Niemcy). Następnie przebywał zawodowo na Ukrainie, a w latach 2012–2015 kierował programem wymiany specjalistycznej między Niemcami a krajami Europy Wschodniej i Centralnej Azji w stowarzyszeniu APOLLO e. V, któremu przewodniczył do roku 2019. W 2016 roku przejął koordynację inicjatywy „Szkoła żyje wymianą”, która reprezentuje interesy wymiany międzynarodowej i promuje poprawę politycznych warunków ramowych, zwłaszcza wymian szkolnych odbywających się w Niemczech.

Bernd Böttcher jest od września 2019 członkiem zarządu; pełnił tę funkcję także w latach 2003–2009. Od 2016 r. należy do rady ds. MDSM Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego.

Kateryna Khyzhniak

Członkini zarządu

E-mail: khyzhniak[at]kreisau.de

Więcej

Ulrike Kind

Członkini zarządu

E-mail: kind[at]kreisau.de

Więcej

Ukończyła studia na kierunkach politologia, historia współczesna i prawo publiczne w Heildelbergu, Aix-en-Provence i Bonn (tytuł magistra uzyskała w 1996 roku). Mainzer Polonicum (1997). Pracowniczka naukowa w Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana w Warszawie, osobista asystentka byłego ministra spraw zagranicznych Polski prof. Władysława Bartoszewskiego (w latach 1998 – 2000). Od 2002 do 2008 roku referentka ds. stosunków międzynarodowych w związku Evangelische Studierendengemeinde (ESG). W latach 2008 – 2011 kierowniczka kierunku studiów „Europejskie dialogi” w berlińskiej Evangelische Akademie. Od 2011 do 2013 roku wicedyrektorka działu spraw międzynarodowych i kierowniczka wydziału ds. międzynarodowych partnerstw i marketingu na Uniwersytecie w Bonn. Od 2013 roku pracuje w berlińskim ratuszu – w kancelarii senatu ds. współpracy z krajami ze Wschodniej i Środkowej Europy i międzynarodowymi organizacjami.

Od 1999 roku regularnie pisze o Polsce dla Herder-Korrespondenz; w 2018 i 2019 roku była członkinią jury w Carl Friedrich-Goerdeler-Kolleg for Good Governance (Robert-Bosch-Stiftung/ Deutsche-Gesellschaft für Auswärtige Politik). Członkini Akcji Znaku Pokuty, MitOst i Deutsch-Russischer Austausch.

Ulrike Kind jest w zarządzie od września 2019 roku. Od wielu lat jest członkinią Kreisau-Initiative; w latach 2011–2017 pełniła funkcję członkini Rady Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego.

Marta Kurek

Członkini zarządu

E-mail: kurek[at]kreisau.de

Więcej

Marta Kurek studiowała zarządzanie przedsiębiorstwem w Poznaniu i Osnabrück. Od 15 lat pracuje w obszarze edukacji obywatelskiej.

Marta Kurek jest w zarządzie od kwietnia 2017 roku. Jej zainteresowania zawodowe to europejskie kształcenie obywatelskie i historyczne.

Dominik Mosiczuk

Członek zarządu

E-Mail: mosiczuk[at]kreisau.de

Więcej

Dominik Mosiczuk studiował stosunki międzynarodowe i filologię rosyjską we Wrocławiu i Aberystwyth (Walia). W latach 2006–2009 pracował jako specjalista ds. projektów edukacyjnych w Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, a następnie do 2013 roku w Kreisau-Initiative w dziale Inkluzja. Ot tego czasu był współpracownikiem Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę". Obecnie mieszka i pracuje jako wolny strzelec w Warszawie.

Dominik Mosiczuk jest w zarządzie od kwietnia 2017 roku. W latach 2009–2013 pracował dla Kreisau-Initiative w dziale inkluzji.

Juliane Schulte

Członkini zarządu

E-mail: schulte[at]kreisau.de

Więcej

Kreisau-Initiative e. V.
c/o Allianz AG
Merlitzstraße 9
12489 Berlin
Niemcy

Tel. +49 (0)30 / 53 89 31 63 64

Nach oben