Zarząd

Działalność stowarzyszenia jest koordynowana przez zarząd. Członkowie i członkinie zarządu pełnią swoje funkcje społecznie.

Bernd Böttcher

Przewodniczący zarządu

E-Mail: boettcher[at]kreisau.de

więcej

Po odbyciu rocznego wolontariatu w Krzyżowej Bernd Böttcher podjął studia na kierunku kulturoznawstwo na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Niemcy). Następnie przebywał zawodowo na Ukrainie, a w latach 2012–2015 kierował programem wymiany specjalistycznej między Niemcami a krajami Europy Wschodniej i Centralnej Azji w stowarzyszeniu APOLLO e. V, któremu przewodniczył do roku 2019. W 2016 roku przejął koordynację inicjatywy „Szkoła żyje wymianą”, która reprezentuje interesy wymiany międzynarodowej i promuje poprawę politycznych warunków ramowych, zwłaszcza wymian szkolnych odbywających się w Niemczech.

Bernd Böttcher jest od września 2019 członkiem zarządu; pełnił tę funkcję także w latach 2003–2009. W sierpniu 2023 został przewodniczącym. Od 2016 r. należy do rady ds. MDSM Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego.

Kateryna Khyzhniak

Członkini zarządu

E-mail: khyzhniak[at]kreisau.de

Więcej

Ulrike Kind

Członkini zarządu

E-mail: kind[at]kreisau.de

Więcej

Ukończyła studia na kierunkach politologia, historia współczesna i prawo publiczne w Heildelbergu, Aix-en-Provence i Bonn (tytuł magistra uzyskała w 1996 roku). Mainzer Polonicum (1997). Pracowniczka naukowa w Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana w Warszawie, osobista asystentka byłego ministra spraw zagranicznych Polski prof. Władysława Bartoszewskiego (w latach 1998 – 2000). Od 2002 do 2008 roku referentka ds. stosunków międzynarodowych w związku Evangelische Studierendengemeinde (ESG). W latach 2008 – 2011 kierowniczka kierunku studiów „Europejskie dialogi” w berlińskiej Evangelische Akademie. Od 2011 do 2013 roku wicedyrektorka działu spraw międzynarodowych i kierowniczka wydziału ds. międzynarodowych partnerstw i marketingu na Uniwersytecie w Bonn. Od 2013 roku pracuje w berlińskim ratuszu – w kancelarii senatu ds. współpracy z krajami ze Wschodniej i Środkowej Europy i międzynarodowymi organizacjami.

Od 1999 roku regularnie pisze o Polsce dla Herder-Korrespondenz; w 2018 i 2019 roku była członkinią jury w Carl Friedrich-Goerdeler-Kolleg for Good Governance (Robert-Bosch-Stiftung/ Deutsche-Gesellschaft für Auswärtige Politik). Członkini Akcji Znaku Pokuty, MitOst i Deutsch-Russischer Austausch.

Ulrike Kind jest w zarządzie od września 2019 roku. Od wielu lat jest członkinią Kreisau-Initiative; w latach 2011–2017 pełniła funkcję członkini Rady Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego.

Marta Kurek

Członkini zarządu

E-mail: kurek[at]kreisau.de

Więcej

Marta Kurek studied business administration in Poznan/Pl and Osnabrück. She has over 20 years of experience as a lecturer and project manager in extracurricular political education work in an international context. Her expertise in terms of content and methodology lies in historical-political work and the conceptual development of innovative educational concepts that involve new target groups. Among the most exciting long-term programs she has co-designed and been responsible for are "Du hast 2009 die Wahl!" by the Thuringian State Agency for Civic Education and "Education on Europe" by the Robert Bosch Stiftung. For several years she taught on the International Social Work course at Erfurt University of Applied Sciences. She has also worked in consulting and monitoring project quality in international exchange in the EU programs Erasmus+ and ESK in Germany, the Eastern Partnership countries and Russia for many years. Marta Kurek took over the management of the Kreisau International Youth Education Center from November 2015 to December 2016 as a parental leave substitute. Most recently, she moved to the field of health management and is currently leading a pilot project funded by the Federal Ministry of Labor and Social Affairs to promote the professional reintegration of people with oncological and neurological diseases.

Marta Kurek lives in Leipzig and has been on the board of the Kreisau Initiative e.V. since 2017.

dr Markus Pieper

Członek zarządu

E-mail: pieper@kreisau.de

Mehr

Markus Pieper studiował historię współczesną Europy Wschodniej, nauki polityczne i dziennikarstwo w Oldenburgu, Berlinie i Warszawie, i od tego czasu zawodowo i prywatnie zajmuje się stosunkami polsko-niemieckimi, kwestiami pojednania i rozliczenia z historią, a także historią Europy Wschodniej i Środkowo-Wschodniej. Pracował m.in. w Stiftung Ettersberg zur vergleichenden Erforschung europäischer Diktaturen und ihrer Überwindung w Weimarze (2003-2008), w Biurze Pełnomocnika Federalnego ds. Materiałów Państwowej Służby Bezpieczeństwa byłej NRD (Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen) w Berlinie (2008-2012) oraz w Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur (2012-21), gdzie był m.in. kierownikiem działu miejsc pamięci i kultury pamięci. W 2019 roku uzyskał stopień naukowy doktora na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, obroniwszy rozprawę zatytułowaną „Parteiauftrag: Städtepartnerschaft. Kommunalpartnerschaften zwischen Polen und der DDR und ihre Transformation nach 1989”. Od września 2021 r. jest dyrektorem zarządzającym w fundacji Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft w Dreźnie. 

Markus Pieper jest członkiem Kreisau-Initiative od lutego 2020 r., a w zarządzie od kwietnia 2023 r.

Paweł Prokop

Skarbnik

E-Mail: prokop[at]kreisau.de

więcej

Paweł Prokop studiował germanistykę na uczelniach w Warszawie i Berlinie oraz historię i politologię na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie.

Odbył klasyczną „karierę” w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży: od uczestnika i pośrednika językowego przez organizatora wymian aż do pracownika Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Poczdamie. Po ośmiu latach spędzonych w PNWM swoją ścieżkę zawodową kontynuował w obszarze współpracy rozwojowej i rozpoczął pracę dla Engagement Global gGmbH – najpierw w charakterze koordynatora projektów w zakresie programu stypendialnego (ASA), a następnie kierował projektami w dziale wsparcia pozaszkolnej wymiany grupowej między Niemcami a krajami Globalnego Południa. Od 2018 r. kieruje działem międzynarodowych wymian młodzieży w Niemieckim Związku Ludowym Opieki nad Grobami Wojennymi.

Paweł Prokop jest członkiem zarządu od 2019 r. Od października 2020 do sierpnia 2023 roku był przewodniczącym, a następnie przejął funkcję skarbnika.

Joanna Szaflik-Homann

Członkini zarządu

E-mail: szaflik[at]kreisau.de

Więcej

Joanna Szaflik-Homann studiowała anglistykę, politologię, edukację dorosłych oraz pedagogikę w Łodzi i Berlinie. Edukacja jest elementem przejawiającym się zarówno w jej karierze zawodowej, jak i działaniach społecznych. Opracowała i koordynowała liczne polsko-niemieckie, europejskie i wielostronne projekty dla młodzieży i edukatorów z ramienia różnych organizacji, w tym Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Wdrożyła różne projekty w zakresie szkolenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji z naciskiem na międzykulturowość i integrację.

Od 2017 roku pracuje jako nauczycielka języka angielskiego oraz ekonomii i nauk społecznych, a także koordynatorka europejska w Oberstufenzentrum Handel II w Berlinie. W swojej pracy stara się budować mosty między Niemcami a Polską, między różnymi kulturami oraz między edukacją szkolną i pozaszkolną. Swoimi doświadczeniami dzieli się w różnych publikacjach.

Joanna Szaflik-Homann w latach 2007-2012 pracowała jako specjalistka ds. programów edukacyjnych w Kreisau-Initiative. Od 2013 roku reprezentuje stowarzyszenie w gremiach Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego.

Kreisau-Initiative e. V.
c/o Allianz SE
Merlitzstraße 9
12489 Berlin
Niemcy

Tel. +49 (0)30 / 53 89 31 63 64

Nach oben