Zarząd

Działalność stowarzyszenia jest koordynowana przez zarząd. Członkowie i członkinie zarządu pełnią swoje funkcje społecznie.

Bernd Böttcher

Przewodniczący zarządu

E-Mail: boettcher[at]kreisau.de

więcej

Po odbyciu rocznego wolontariatu w Krzyżowej Bernd Böttcher podjął studia na kierunku kulturoznawstwo na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Niemcy). Następnie przebywał zawodowo na Ukrainie, a w latach 2012–2015 kierował programem wymiany specjalistycznej między Niemcami a krajami Europy Wschodniej i Centralnej Azji w stowarzyszeniu APOLLO e. V, któremu przewodniczył do roku 2019. W 2016 roku przejął koordynację inicjatywy „Szkoła żyje wymianą”, która reprezentuje interesy wymiany międzynarodowej i promuje poprawę politycznych warunków ramowych, zwłaszcza wymian szkolnych odbywających się w Niemczech.

Bernd Böttcher jest od września 2019 członkiem zarządu; pełnił tę funkcję także w latach 2003–2009. W sierpniu 2023 został przewodniczącym. Od 2016 r. należy do rady ds. MDSM Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego.

Kateryna Khyzhniak

Członkini zarządu

E-mail: khyzhniak[at]kreisau.de

Więcej

Ulrike Kind

Członkini zarządu

E-mail: kind[at]kreisau.de

Więcej

Ukończyła studia na kierunkach politologia, historia współczesna i prawo publiczne w Heildelbergu, Aix-en-Provence i Bonn (tytuł magistra uzyskała w 1996 roku). Mainzer Polonicum (1997). Pracowniczka naukowa w Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana w Warszawie, osobista asystentka byłego ministra spraw zagranicznych Polski prof. Władysława Bartoszewskiego (w latach 1998 – 2000). Od 2002 do 2008 roku referentka ds. stosunków międzynarodowych w związku Evangelische Studierendengemeinde (ESG). W latach 2008 – 2011 kierowniczka kierunku studiów „Europejskie dialogi” w berlińskiej Evangelische Akademie. Od 2011 do 2013 roku wicedyrektorka działu spraw międzynarodowych i kierowniczka wydziału ds. międzynarodowych partnerstw i marketingu na Uniwersytecie w Bonn. Od 2013 roku pracuje w berlińskim ratuszu – w kancelarii senatu ds. współpracy z krajami ze Wschodniej i Środkowej Europy i międzynarodowymi organizacjami.

Od 1999 roku regularnie pisze o Polsce dla Herder-Korrespondenz; w 2018 i 2019 roku była członkinią jury w Carl Friedrich-Goerdeler-Kolleg for Good Governance (Robert-Bosch-Stiftung/ Deutsche-Gesellschaft für Auswärtige Politik). Członkini Akcji Znaku Pokuty, MitOst i Deutsch-Russischer Austausch.

Ulrike Kind jest w zarządzie od września 2019 roku. Od wielu lat jest członkinią Kreisau-Initiative; w latach 2011–2017 pełniła funkcję członkini Rady Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego.

Marta Kurek

Członkini zarządu

E-mail: kurek[at]kreisau.de

Więcej

Marta Kurek studiowała zarządzanie przedsiębiorstwem w Poznaniu i Osnabrück. Od 15 lat pracuje w obszarze edukacji obywatelskiej.

Marta Kurek jest w zarządzie od kwietnia 2017 roku. Jej zainteresowania zawodowe to europejskie kształcenie obywatelskie i historyczne.

dr Markus Pieper

Członek zarządu

E-mail: pieper@kreisau.de

Mehr

Markus Pieper studiował historię współczesną Europy Wschodniej, nauki polityczne i dziennikarstwo w Oldenburgu, Berlinie i Warszawie, i od tego czasu zawodowo i prywatnie zajmuje się stosunkami polsko-niemieckimi, kwestiami pojednania i rozliczenia z historią, a także historią Europy Wschodniej i Środkowo-Wschodniej. Pracował m.in. w Stiftung Ettersberg zur vergleichenden Erforschung europäischer Diktaturen und ihrer Überwindung w Weimarze (2003-2008), w Biurze Pełnomocnika Federalnego ds. Materiałów Państwowej Służby Bezpieczeństwa byłej NRD (Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen) w Berlinie (2008-2012) oraz w Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur (2012-21), gdzie był m.in. kierownikiem działu miejsc pamięci i kultury pamięci. W 2019 roku uzyskał stopień naukowy doktora na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, obroniwszy rozprawę zatytułowaną „Parteiauftrag: Städtepartnerschaft. Kommunalpartnerschaften zwischen Polen und der DDR und ihre Transformation nach 1989”. Od września 2021 r. jest dyrektorem zarządzającym w fundacji Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft w Dreźnie. 

Markus Pieper jest członkiem Kreisau-Initiative od lutego 2020 r., a w zarządzie od kwietnia 2023 r.

Paweł Prokop

Skarbnik

E-Mail: prokop[at]kreisau.de

więcej

Paweł Prokop studiował germanistykę na uczelniach w Warszawie i Berlinie oraz historię i politologię na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie.

Odbył klasyczną „karierę” w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży: od uczestnika i pośrednika językowego przez organizatora wymian aż do pracownika Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Poczdamie. Po ośmiu latach spędzonych w PNWM swoją ścieżkę zawodową kontynuował w obszarze współpracy rozwojowej i rozpoczął pracę dla Engagement Global gGmbH – najpierw w charakterze koordynatora projektów w zakresie programu stypendialnego (ASA), a następnie kierował projektami w dziale wsparcia pozaszkolnej wymiany grupowej między Niemcami a krajami Globalnego Południa. Od 2018 r. kieruje działem międzynarodowych wymian młodzieży w Niemieckim Związku Ludowym Opieki nad Grobami Wojennymi.

Paweł Prokop jest członkiem zarządu od 2019 r. Od października 2020 do sierpnia 2023 roku był przewodniczącym, a następnie przejął funkcję skarbnika.

Joanna Szaflik-Homann

Członkini zarządu

E-mail: szaflik[at]kreisau.de

Więcej

Joanna Szaflik-Homann studiowała anglistykę, politologię, edukację dorosłych oraz pedagogikę w Łodzi i Berlinie. Edukacja jest elementem przejawiającym się zarówno w jej karierze zawodowej, jak i działaniach społecznych. Opracowała i koordynowała liczne polsko-niemieckie, europejskie i wielostronne projekty dla młodzieży i edukatorów z ramienia różnych organizacji, w tym Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Wdrożyła różne projekty w zakresie szkolenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji z naciskiem na międzykulturowość i integrację.

Od 2017 roku pracuje jako nauczycielka języka angielskiego oraz ekonomii i nauk społecznych, a także koordynatorka europejska w Oberstufenzentrum Handel II w Berlinie. W swojej pracy stara się budować mosty między Niemcami a Polską, między różnymi kulturami oraz między edukacją szkolną i pozaszkolną. Swoimi doświadczeniami dzieli się w różnych publikacjach.

Joanna Szaflik-Homann w latach 2007-2012 pracowała jako specjalistka ds. programów edukacyjnych w Kreisau-Initiative. Od 2013 roku reprezentuje stowarzyszenie w gremiach Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego.

Kreisau-Initiative e. V.
c/o Allianz AG
Merlitzstraße 9
12489 Berlin
Niemcy

Tel. +49 (0)30 / 53 89 31 63 64

Nach oben