PartESDD

18-30

40+

DE, PL, CZ

Celem strategicznego partnerstwa „PartESDD – Partnership for transnational ESD and Degrowth education” jest opracowanie wysokiej jakości innowacyjnych i uwzględniających różnice międzykulturowe materiałów do edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju (EZR) i edukacji dla postwzrostu. Dzięki temu polepszy się oferta edukacyjna w tym zakresie, zwłaszcza w krajach partnerów: Polsce, Niemczech i Czechach.

„PartESDD” wpłynie korzystnie na wiele płaszczyzn. Po pierwsze, udział w nim umożliwia organizacjom partnerskim – „sieci sąsiadów” – intensywną i długotrwałą współpracę, która przyczyni się do wzmocnienia europejskiej sieci podmiotów. Po drugie, edukatorz, edukatorki działacz i działaczki skorzystają na wymianie doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju. Rezultatem będzie podwyższenie ich kwalifikacji, profesjonalizacja i poszerzenie sieci kontaktów. Po trzecie, dzięki poszczególnym elementom projektu zwiększy się oferta działań edukacyjnych w tym zakresie zwłaszcza w Czechach, gdzie jest ich niewiele. Po czwarte, odbiorcami i odbiorczyniami działań projektu będą grupy m.in. z obszarów wiejskich, które wcześniej nie miały styczności z tematyką zrównoważonego rozwoju. Po piąte, na poziomie społeczeństwa to strategiczne partnerstwo przyczyni się do skutecznych działań dla sprawiedliwości klimatycznej, ochrony środowiska i sprawiedliwości społecznej nie tylko w krajach organizacji partnerskich, lecz w całej Europie.

Elementy projektu

  • Podręcznik z ćwiczeniami do EZR i edukacji dla postwzrostu w języku czeskim, który będzie wynikiem wspólnego procesu dostosowania ćwiczeń do edukacyjnych potrzeb i adaptacji kulturowej w Republice Czeskiej.
  • Podręcznik „Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju i postwzrostu w międzykulturowych działaniach”, który będzie w przystępny sposób wyjaśniał, na co należy zwracać uwagę podczas międzynarodowych działań edukacyjnych w zakresie zrównoważonego rozwoju (metodyka, sposób prowadzenia ćwiczeń, język).
  • Dwa pięciodniowe spotkania edukacyjne, dydaktyczne i szkoleniowe, które przyczynią się do partycypacyjnego opracowywania wspomnianych publikacji. Jednocześnie będzie to dla edukatorów, edukatorek, aktywistów i aktywistek okazja do poszerzenia kompetencji poprzez uczenie się od siebie nawzajem oraz nawiązania transnarodowych kontaktów.
  • Wydarzenia dla edukatorów i edukatorek, dzięki którym ponad 100 osób w każdym z krajów partnerów będzie mogło zapoznać się z wynikami projektu.
  • Regularne spotkania partnerów, które zapewnią profesjonalną realizację projektu i intensywną wymianę myśli.


Grupa docelowa

Projekt skierowany jest przede wszystkim do osób z Niemiec, Polski i Czech zajmujących się zawodowo edukacją pozaformalną i wymianą młodzieży oraz do działaczy i działeczek na takich polach jak edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju, edukacja dla postwzrostu i transformacja społeczno-ekologiczna. To trenerzy, pedagożki, nauczyciele i edukatorki, którzy prowadzą działania edukacyjne, oraz aktywiści i aktywistki dążący do poprawy sytuacji społecznej. Konteksty ich zaangażowania są zróżnicowane, a niektórzy z działaczy sami są jeszcze młodymi ludźmi.

Dotacja

Projekt jest finansowany w ramach programu Unii Europejskiej „Erasmus+”.

Wyniki projektu

W projekcie powstały następujące materiały edukacyjne:

Poza utarty szlak. Wspólnymi krokami ku edukacji dla transformacji społeczno-ekologicznej uwzględniającej kwestie kulturowe

Podręcznik zawierający eseje, porady i inspiracje do prowadzenia zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem kwestii kulturowych.

Prezentowane są w nim teksty pedagogów i pedagożek z krajów uczestniczących w jego powstaniu, czyli Polski, Niemiec i Czech, którzy zajmują się edukacją dla transformacji społeczno-ekologicznej uwzględniającej kwestie kulturowe. Eseje, refleksje, wywiady i metody dotyczą takich zagadnień jak świadome używanie języka, znaczenie emocji dla edukacji czy postwzrost w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Autorzy i autorki propagują świadome podejście do różnorodności, aby podczas procesu nauki i przemiany w kierunku zrównoważonego świata móc uwzględniać różnie doświadczenia osób uczestniczących w zajęciach.

Inspirująca lektura osób zajmujących się edukacją pozaformalną, które chcą lepiej zrozumieć siebie i innych.

Pobierz za darmo tutaj.

Odvaha nerůst
Metody neformálního vzdělávání pro sociálně-ekologickou transformaci

Zbiór ćwiczeń z zakresu edukacji dla zrównoważonego rozwoju, uczenia się transformatywnego i edukacji dla postwzrostu w języku czeskim. Podstawę stanowi polskojęzyczny podręcznik, z którego wybrano, uzupełniono i przystosowano ćwiczenia do przeprowadzania w kulturze czeskiej.

Publikację można pobrać za darmo tutaj.

Nach oben