Get involved!

„Get involved!” to seria modułów szkoleniowych dla osób zainteresowanych dołączeniem do bazy trenerów trzech międzynarodowych organizacji: stowarzyszenia Kreisau-Initiative (Niemcy), Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego (Polska) oraz stowarzyszenia Zamek Trebnitz – Centrum Edukacji i Spotkań. Instytucje te specjalizują się w prowadzeniu projektów międzynarodowych, których główną grupą docelową jest młodzież. Oferta tego projektu szkoleniowego skierowana jest do osób zainteresowanych pracą w zakresie koordynowania, prowadzenia oraz tłumaczenia projektów międzynarodowych.

Projekt „Get involved!” składał się z dziesięciu modułów (szkolenie podstawowe, 8 modułów specjalistycznych, spotkanie podsumowujące). Zgłoszenie do udziału w projekcie zakładało obowiązkową obecność na szkoleniu podstawowym, przynajmniej jednym module specjalistycznym oraz na spotkaniu podsumowującym.

Podczas szkolenia podstawowego poruszano następujące zagadnienia: podstawowa wiedza dotycząca międzynarodowych spotkań młodzieży (cele spotkań, struktura, fazy dynamiki grupowej), charakterystyka grup docelowych, podstawy edukacji pozaformalnej, podstawy metodyczne: aspekt poznawania się i integracji grupy, wielojęzyczność podczas projektów, dawanie feedbacku, przeprowadzanie ewaluacji projektów, historia Krzyżowej.

Moduły specjalistyczne służyły zdobyciu wyspecjalizowanej wiedzy i kompetencji w różnych dziedzinach wedle zainteresowań przyszłych/aktualnych trenerów. Każdy z uczestników mógł wybrać sobie jeden lub nawet kilka modułów w tematyce, w której chciał się doszkolić. Do uczestnictwa w tych modułach również zaprosiliśmy trenerów, tłumaczy i koordynatorów projektów, którzy współpracowali z partnerami projektu już od dłuższego czasu.

Ponadto na zakończenie odbyło się spotkanie podsumowujące, podczas którego spotkali się nowi, jak i bardziej doświadczeni trenerzy. W ten sposób powstała przestrzeń do wymiany poglądów i doświadczeń w zakresie prowadzania międzynarodowych projektów młodzieży. Po zakończeniu udziału w projekcie wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty.

W celu zebrania doświadczeń w kontekście przyszłej pracy trenerskiej w trakcie trwania projektu „Get involved!” istniała możliwość odbycia hospitacji podczas projektów międzynarodowych.

Projekt był sfinansowany przez program Unii Europejskiej Erasmus+.

Moduły specjalistyczne:

MODUŁ II: Inkluzja i metody edukacji inkluzywnej (tzw. pedagogika włączająca)

19.-22.04.2018 w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej (Polska)

MODUŁ III: Promocja zagadnień partycypacji i demokracji w projektach międzynarodowych

7.-10.05.2018 w Zamku Trebnitz – Centrum Edukacji i Spotkań (Niemcy)

MODUŁ IV: Metody pracy antydyskryminacyjnej

27.-30.08.2018 w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej (Polska)

MODUŁ V: Edukacja globalna

27.-30.10.2018 w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej (Polska)

MODUŁ VI: Metoda BETZAVTA – nauczanie o demokracji, tolerancji i prawach człowieka

19.-22.11.2018 w Zamku Trebnitz – Centrum Edukacji i Spotkań (Niemcy)

MODUŁ VII: Kształcenie zawodowe młodzieży podczas międzynarodowych spotkań młodzieży

13.-16.12.2018 w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej (Polska)

MODUŁ VIII: Różne perspektywy narracji historycznej

24.-27.01.2019 w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej (Polska)

MODUŁ IX: Komunikacja i język w międzynarodowych projektach edukacyjnych

21.-24.02.2019 w Zamku Trebnitz – Centrum Edukacji i Spotkań (Niemcy)

MODUŁ X Spotkanie podsumowujące (obowiązkowe)

28.-31.03.2019 w Zamku Trebnitz – Centrum Edukacji i Spotkań (Niemcy)

Nach oben