Zdrowie psychiczne

13+

25-60

DE, PL, CZ, TUR, HRV, EST

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) choroby psychiczne i problemy o charakterze psychicznym są jednym z największych wyzwań zdrowotnych XXI wieku.

Problemy tego rodzaju mogą dotknąć każdego – pośrednio lub bezpośrednio – niezależnie od wieku, płci czy statusu społecznego. Ten temat był już stosunkowo trudny przed pandemią koronawirusa. Do ówczesnych wyzwań w tym zakresie dochodzą teraz potencjalne konsekwencje kryzysu spowodowanego przez pandemię, których nie da się jeszcze przewidzieć. Wiemy już jednak na pewno, że wskutek izolacji, ograniczenia życia towarzyskiego i utraty osób, którzy zmarli na Covid-19, lęki i niepewność mogą stać się częścią codziennego życia.

Nowe podejście do zdrowia i dobrostanu psychicznego jest potrzebne jak nigdy dotąd. W celu jego rozwinięcia 12 organizacji partnerskich z Niemiec, Polski, Czech, Turcji, Chorwacji i Estonii podjęło z nami współpracę w ramach projektu „Youth Work Together. For Mental Health”. Za pomocą metod zaczerpniętych z edukacji pozaformalnej wykorzystywanych podczas seminariów i spotkań młodzieży promujemy zdrowie psychiczne młodych ludzi, zwłaszcza tych dyskryminowanych i niepełnosprawnych, oraz osób pracujących z nimi. Zdrowie psychiczne jest tutaj rozumiane również jako podstawa dobrostanu społecznego. Dalszym celem przedsięwzięcia jest prewencja – zarówno na poziomie indywidualnym, jak i strukturalnym.

Projekt składa się z dziesięciu międzynarodowych działań: trzech inkluzyjnych spotkań młodzieży (dla młodzieży w wieku 13-30 lat), trzech spotkań przygotowawczych i czterech seminariów dla osób pracujących z młodzieżą.

Struktura projektu

  Zainteresowane osoby będą mogły wziąć udział w następujących działaniach:

  1. Seminaria dla osób pracujących z młodzieżą:

  Zdrowie psychiczne w pracy z młodzieżą – wyzwania i rozwiązania – służy zebraniu największych wyzwań w dziedzinie zdrowia psychicznego, które pojawiają się na poziomie instytucjonalnym w organizacjach partnerskich oraz wspólnemu poszukiwaniu realistycznych rozwiązań tych problemów; dla osób z Polski, Niemiec, Czech, Chorwacji, Turcji i Estonii.

  Dbanie o siebie podczas międzynarodowych działań edukacyjnych – służy odkryciu i wypracowaniu własnych metod i technik, które mogą być wykorzystane w pracy trenerskiej, tłumaczeniowej, warsztatowej podczas spotkań młodzieży, tak aby zwracać uwagę na własne potrzeby i potrafić je zaspokajać; dla osób z Polski i Niemiec.

  Dbanie o siebie w pracy z młodzieżą – ma na celu analizę najtrudniejszych wyzwań w codziennej pracy z młodzieżą w zakresie zdrowia psychicznego oraz wypracowanie skutecznych metod wzmacniania siebie samego w roli pracownika młodzieżowego czy pracownicy młodzieżowej; dla osób z Polski, Niemiec, Czech, Chorwacji, Turcji i Estonii.

  Wsparcie psychologiczne dla młodzieży – służy poznaniu najczęściej występujących wśród młodzieży chorób o podłożu psychicznym i poznaniu sposobów, jakimi można im skutecznie przeciwdziałać; dla osób z Polski, Niemiec, Czech, Chorwacji, Turcji i Estonii.

  2. Trzy inkluzyjne wymiany młodzieży pod tytułem „Jak się masz?”,

  Każda z nich obejmuje również spotkanie przygotowawcze. Spotkania służą obserwacji własnych emocji i myśli oraz wypróbowaniu różnych technik relaksacji i ekspresji (np. poprzez muzykę lub ruch). Wymiany młodzieży odbędą się w rożnych konstelacjach instytucji i krajów partnerskich.
  Jedno ze spotkań planowane jest wyłącznie dla dziewcząt i młodych kobiet.

  Miejsce i czas trwania projektu

  Seminaria i spotkania młodzieży odbywać się będą w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej oraz w Zamku Trebnitz. Czas trwania projektu planowany jest na okres od 1 sierpnia 2020 r. do 31 lipca 2022 r.

  Dotacja i partnerzy

  Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej „Erasmus+” oraz przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.

  Partnerzy:

  Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Krzyżowa, Polska
  Szkoła Podstawowa nr 13, Szczecin, Polska
  II Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrowki, Gniezno, Polska
  Zespół Szkol im. gen. Sylwestra Kaliskiego, Góra, Polska
  Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika, Bralin, Polska
  Haus der offenen Tür, Sinzig, Niemcy
  Genc Hayat Vakfi, Istanbul, Turcja
  Prostor pro rozvoj, Bordovice, Czechy
  INEX – Sdruzeni dobrovolnych aktivit zs, Praga, Czechy
  Ugostiteljsko-turisticko uciliste, Zagreb, Chorwacja
  Estonian Association of Persons with Disabilities, Tallinn, Estonia 

  Nach oben