DARE: DisAble the barRiErs

„DARE: DisAble the barRiErs” było dwuletnim strategicznym partnerstwem w ramach programu Erasmus+, którego celem było opracowanie czterech pomocy dydaktycznych, które ułatwią organizacjom pozarządowym działającym na rzecz młodzieży oraz osobom pracującym z młodzieżą wdrażanie inkluzyjnych programów mobilności dla młodych osób z niepełnosprawnościami.

Te pomoce to:

Praktyczny przewodnik DARE dotyczący inkluzji społecznej

W przewodniku znajduje się wiele porad, jak zorganizować inkluzyjne międzynarodowe działania dla młodych osób z niepełnosprawnością wzrokową, słuchową i ruchową. W pięciu rozdziałach autorzy i autorki poruszają kwestie związane z użyciem języka, kompetencjami, metodami, a także doradzają, jak projektować dostępne witryny internetowe i dokumenty.
Pozycja jest skierowana do osób pracujących z młodzieżą oraz organizacji prowadzących działania dla młodzieży, które pragną organizować je w bardziej inkluzyjny sposób.

Pobierz przewodnik po polsku, niemiecku, angielsku, włosku lub grecku.

Podręcznik DARE o wzmocneniu młodzieży z niepełnosprawnościami w formie opowieści

Z jednej strony podręcznik jest skierowany do młodych osób z niepełnosprawnością wzrokową, słuchową i ruchową, by zapoznać ich z różnymi typami międzynarodowych wymian młodzieży i pokazać, że udział  w nich nie jest trudny. Z drugiej strony ci, którzy już uczestniczyli w inkluzyjnych międzynarodowych programach dla młodzieży i chcieliby pomóc innym zebrać podobne doświadczenia, znajdą w podręczniku wskazówki, jak zostać ambasadorem bądź ambasadorką DARE. W tej roli będą motywować innych młodych ludzi do udziału w projektach mobilności w ramach programu Erasmus+ i wspierać ich w dążeniu do udziału.

Podręcznik jest dostępny w wersji cyfrowej w językach polskim, angielskim, niemieckim, włoskim i greckim.

Platforma edukacyjna Truth and DARE space

Truth and DARE space składa się z dwóch elementów. Pierwszy to platforma edukacyjna Truth & DARE. Zawiera ona inspirujące, interaktywne, istotne i przede wszystkim włączające zasoby szkoleniowe dla nauczycieli, trenerek i innych osób pracujących z młodymi osobami, w tym z wadami wzroku, słuchu, czy niepełnosprawnościami fizycznymi, którzy chcą zostać ambasadorami bądź ambasadorkami DARE oraz wspierać i wzmacniać swoich rówieśników, aby mogli korzystać z możliwości, jakie niosą wyjazdy edukacyjne i by w pełni mogli być częścią swojej społeczności.
Drugim elementem jest przestrzeń informacyjno=komunikacyjna DARE. Jest to miejsce dla wszystkich młodych ludzi, w którym mogą swobodnie siebie wyrażać, nawiązywać kontakty z osobami pracującymi z młodzieżą oraz uzyskiwać wsparcie i informacje, dzięki którym skorzystają z działań programu Erasmus + Młodzież.

Przejdź do platformy edukacyjnej Truth and DARE space po polsku, niemiecku, angielsku, włosku lub grecku.

Aplikacja mobilna DARE

Aplikacja jest źródłem informacji dla młodych ludzi z wadami wzroku, słuchu lub niepełnosprawnością fizyczną, wolontariuszy na całym świecie, ambasadorów i ambasadorek oraz trenerów i trenerek DARE. Dzięki niej dowiesz się o możliwościach wyjazdów dla młodzieży w ramach programu Erasmus+ i nawiąższesz kontakty z innymi osobami.

Adresaci i adresatki oraz czas trwania projektu

Projekt był skierowany do młodzieży z niepełnosprawnościami i bez nich oraz osób pracujących z młodzieżą. Został zrealizowany w okresie od lutego 2019 r. do czerwca 2021 r.

Partnerzy:

Jugend- & Kulturprojekt e. V. Drezno, Niemcy

Societa‘ Cooperativa A.FO.RI.S.MA. – ACLI Formazione Ricerca Servizi Management Piza, Włochy

Danmar Computers Sp. z o.o. Rzeszów, Polska

KAINOTOMIA & SIA EE Larisa, Grecja

Dotacja

Projekt „DARE” jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej „Erasmus+”.

Nach oben