Inkluzja

Już od 2005 roku organizujemy wraz z naszymi partnerami inkluzyjne międzynarodowe spotkania młodzieży.

Artykuł 3 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych podkreśla, że osoby z niepełnosprawnością mają prawo do „pełnego i skutecznego udziału w społeczeństwie”. Tymczasem badania i doświadczenie pokazują, że międzynarodowa wymiana młodzieży skierowana jest niemal wyłącznie do młodzieży pełnosprawnej.

Adresując nasze projekty do wszystkich, czyli znosząc bariery edukacyjne, techniczne, organizacyjne i architektoniczne, które uniemożliwiają bądź utrudniają młodzieży z niepełnosprawnością udział w międzynarodowych spotkaniach, chcemy wpłynąć na zmianę tej sytuacji.

Nasze projekty inkluzyjne były wielokrotnie wspierane i nagradzane przez Unię Europejską, Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży (PNWM) i prywatne fundacje. Projekty jak „Fair Life”, „Wymiana fachowa” czy „Budujemy mosty” przecierają w tej dziedzinie nowe szlaki. W ten sposób chcemy popularyzować ideę pozaformalnej edukacji włączającej i przyczyniać się do pełnej inkluzji osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym.

Nach oben