Uprooted - (Hi)Stories of Stolen Children during World War II

16+

1500

DE, PL, UA, CZ

„Uprooted“ to projekt badawczy i edukacyjny dotyczący dzieci, które w czasie II wojny światowej zostały uprowadzone z Polski, Czech, Ukrainy i innych krajów do Niemiec i tam poddane przymusowej germanizacji. Ich losy do dziś są prawie nieznane, a wielu z nich nadal nie zna swoich korzeni.

Okrywanie historii uprowadzonych dzieci ma skłaniać do rozważań nad rasistowską i nieludzką ideologią nazistów oraz zwiększać świadomość znaczenia praw dziecka.

W trakcie tego jednorocznego przedsięwzięcia powstaną:

  •     publikacja zawierająca aktykuły naukowe napisane przez ekspertów i ekspertki ze wszystkich czterech krajów uczestniczących w projekcie,
  •     platforma edukacyjna z materiałami dydaktycznymi (filmy, podcasty, scenariusze warsztatów),
  •     interaktywna oś czasu,
  •     wystawa.

Grupy docelowe

  • uczniowie i uczennice szkół średnich i oraz studenci i studentki,
  • nauczyciele i osoby pracujące z młodzieżą,
  • historycy, badaczki społeczne, kulturoznawcy i politolożki,
  • dziennikarze i dziennikarki,
  • zainteresowane osoby z ogółu społeczeństwa.

Partnerzy

Fundacja „Krzyżowa“ dla Porozumienia Europejskiego, Polska
Post Bellum, Czechy
Kijowskie centrum edukacyjne „Tolerspace“, Ukraina

Dotacja

Projekt jest finansowany przez Fundację Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość (EVZ) ze środków Federalnego Ministerstwa Finansów (BMF).

Nach oben