Uprooted – historia dzieci zrabowanych w czasie II wojny światowej

16+

1500

DE, PL, UA, CZ

Tysiące dzieci zostały w czasie II wojny światowej uprowadzone z Polski, Czech, Ukrainy i innych krajów do Niemiec i tam poddane przymusowej germanizacji. Ich historia jest do dziś ledwo znana, choć jest to jedna z grup ofiar nazistowskich zbrodni. Dzięki projektowi „Uprooted – historia dzieci zrabowanych w czasie II wojny światowej“ zamierzamy przybliżyć młodzieży to zagadnienie.

Głównym elementem projektu jest utworzenie nieodpłatnej platformy edukacyjnej dla edukatorów i nauczycielek. Będą się na niej znajdować materiały dydaktyczne (scenariusze lekcji, oś czasu) oraz informacyjne (artykuły, podcasty, wystawa) dotyczących historii dzieci z Polski, Czech i Ukrainy zrabowanych przez nazistów w czasie drugiej wojny światowej. Planowany termin uruchomienia strony to jesień 2022 roku.

Podstawą do opracowania tych materiałów były artykuły napisane przez sześć autorek i jednego autora z Polski, Niemiec, Czech i Ukrainy. Podjęli się przedstawienia historii dzieci zrabowanych z Europy Środkowo-Wschodniej podczas drugiej wojny światowej, ukazując perspektywę danego kraju na to zjawisko.

Kolejną częścią projektu są zajęcia z młodzieżą szkolną w każdym z krajów uczestniczących w projekcie. Ich celem jest przybliżenie młodym ludziom historii uprowadzonych dzieci oraz nawiązanie do teraźniejszego łamania praw dziecka na świecie.

Oprócz tego powstanie w każdym z krajów uczestniczących wystawa mająca przedstawiać historię zrabowanych dzieci szerokiej publiczności.

Odkrywanie historii zrabowanych dzieci ma skłaniać przede wszystkim młodzież do rozważań nad rasistowską i nieludzką ideologią nazistów oraz zwiększać świadomość znaczenia praw dziecka. Dzięki uwzględnieniu perspektyw czterech krajów: Polski, Czech, Niemiec i Ukrainy, osoby uczące się nie tylko zapoznają się z historią dzieci zrabowanych ze swojego kraju, lecz także zrozumieją międzynarodowy wymiar tej zbrodni.

Artykuły o zrabowanych dzieciach

Sześć autorek i jeden autor z Polski, Niemiec, Czech i Ukrainy podjęło się przedstawienia historii dzieci zrabowanych z Europy Środkowo-Wschodniej podczas drugiej wojny światowej, ukazując perspektywę danego kraju na to zjawisko. Eseje są dostępne w jednym zbiorze w języku angielskim oraz w oryginalnych wersjach językowych.

Przeczytaj wszystkie eseje po angielsku

Przeczytaj dwa eseje z Polski po polsku

Przeczytaj esej z Czech po czesku

Przeczytaj esej z Ukrainy po ukraińsku

Przeczytaj dwa eseje z Niemiec po niemiecku

Grupy docelowe

  • uczniowie i uczennice szkół średnich i oraz studenci i studentki,
  • nauczyciele i osoby pracujące z młodzieżą,
  • historycy, badaczki społeczne, kulturoznawcy i politolożki,
  • dziennikarze i dziennikarki,
  • osoby zainteresowane tematem.

Partnerzy

Fundacja „Krzyżowa“ dla Porozumienia Europejskiego, Polska
Post Bellum, Czechy
Tolerspace, Ukraina

Dotacja

Projekt został sfinansowany przez Fundację Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość (EVZ) ze środków Federalnego Ministerstwa Finansów (BMF).

Projekt zrealizowany w latach 2021-2022 w ramach programu edukacyjnego poświęconego ofiarom nazistowskich zbrodni (Bildungsagenda NS-Unrecht).

Nach oben