Uprooted – historia dzieci zrabowanych w czasie II wojny światowej

16+

1500

DE, PL, UA, CZ

Tysiące dzieci zostały w czasie II wojny światowej uprowadzone z Polski, Czech, Ukrainy i innych krajów do Niemiec i tam poddane przymusowej germanizacji. Ich historia jest do dziś ledwo znana, choć jest to jedna z grup ofiar nazistowskich zbrodni. Dzięki programmowi „Uprooted – historia dzieci zrabowanych w czasie II wojny światowej“ zamierzamy przybliżyć młodzieży to zagadnienie.

Odkrywanie historii zrabowanych dzieci ma skłaniać przede wszystkim młodzież do rozważań nad rasistowską i nieludzką ideologią nazistów oraz zwiększać świadomość znaczenia praw dziecka. Dzięki uwzględnieniu perspektyw czterech krajów: Polski, Czech, Niemiec i Ukrainy, osoby uczące się nie tylko zapoznają się z historią dzieci zrabowanych ze swojego kraju, lecz także zrozumieją międzynarodowy wymiar tej zbrodni.

Program obejmuje szkolenia i spotkania młodzieży. Szkolenia są skierowane do osób pracujących z młodzieżą w edukacji szkolej oraz pozaszkolnej, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat historii zrabowaych dzieci oraz praw dziecka, aby móc omawiać te zagadnienia w swojej pracy z młodzieżą. Z kolei spotkania młodzieży mają na celu zapoznanie się z historiami zrabowanych dzieci oraz omówienie aktualnych przypadków łamania praw dziecka.

Programowi towarzyszy platforma edukacyjna, na której znajdują się materiały dydaktyczne oraz informacyjne (scenariusze zajęć, artykuły, podcasty, wystawa).

Ponadto zainteresowane szkoły i instytucje mogą wypożyczyć wystawę edukacyjną o zrabowanych dzieciach.

Program jest kontynuacją projektu zrealizowanego w latach 2021-2022 w ramach programu edukacyjnego poświęconego ofiarom nazistowskich zbrodni (Bildungsagenda NS-Unrecht), który był sfinansowany przez Fundację Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość (EVZ) ze środków Federalnego Ministerstwa Finansów (BMF).

Grupy docelowe

  • uczniowie i uczennice szkół średnich i oraz studenci i studentki,
  • nauczyciele i osoby pracujące z młodzieżą,
  • historycy, badaczki społeczne, kulturoznawcy i politolożki,
  • dziennikarze i dziennikarki,
  • osoby zainteresowane tematem.

Partnerzy

Fundacja „Krzyżowa“ dla Porozumienia Europejskiego, Polska
Post Bellum, Czechy
Tolerspace, Ukraina

Dotacja

Pierwsza edycja programu została sfinansowana przez Fundację Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość oraz niemieckie Federalne Ministerstwo Finansów.

Był to projekt zrealizowany w latach 2021-2022 w ramach programu edukacyjnego poświęconego ofiarom nazistowskich zbrodni (Bildungsagenda NS-Unrecht).

Nach oben