18. września 2021 – 23. września 2021

Forum Dialog: szybka moda

Polsko-niemiecka wymiana młodzieży na temat mody i ekologii