15. listopada 2021 – 19. listopada 2021

360° Niemcy – różnorodność, demokracja, zaangażowanie

projekt mający na celu wzmocnienie udziału młodych ludzi w życiu politycznym w Berlinie i Brandenburgii