08. sierpień 2016 – 14. sierpień 2016  |  Krzyżowa

GIRLS!

Kalendarz

Od 8 do 14 sierpnia odbywa się w Krzyżowej nasze inkluzyjne spotkanie dla dziewcząt w wieku 14-18 lat z Polski, Niemiec i Chorwacji.

Dzięki różnorodnym warsztatom uczestniczki będą uczyć się samodzielności, wzmacniać poczucie własnej wartości, pracować nad akceptacją samych siebie oraz rozwijajać umiejętność poszukiwania wsparcia w otoczeniu w przypadku problemów osobistych.

W programie spotkania ważne miejsce zajmują zajęcia sportowe - na przykład sztuka walki capoiera, a także inne techniki samoobrony takie jak wendo, dzięki którym dziewczęta poznają własne granice i uczą się je świadomie przekraczać. Poza tym podczas projektu stosuje się i przeprowadza gry integracyjne, warsztaty historyczne oraz animację językową.

Spotkanie jest tłumaczone na wszystkie języki.