16. maja 2019 – 19. maja 2019

Suwerenność żywnościowa - Jak (wy)żywić ludzkość w XXI wieku?

Kalendarz

Szkolenie metodologiczne (przede wszystkim metody z zakresu uczenia się transformatywnego). Tematyka: produkcja żywności, zachowania konsumenckie, gospodarka rolna, wykorzystywanie ziemi