06. maja 2019 – 11. maja 2019

Model Krzyżowa goes Greece. Moduł 1: Język i komunikacja

Kalendarz

Na pierwszy moduł cyklu szkoleń z zakresu edukacji włączającej w międzynarodowej wymianie młodzieży zapraszamy trenerów/-ki, pedagogów/-żki (specjalni), edukatorów/-ki oraz osoby zainteresowane pedagogiką włączającą z Polski, Niemiec, Grecji i Czech.