04. listopad 2019 – 05. listopad 2019

Sympozjum „Do dzieła! Jak tworzyć zrównoważone ekologicznie miejsca edukacji?”

Kalendarz

Zrównoważony rozwój jest uwzględniany w coraz większej liczbie szkoleń i seminariów - jednak często zdarza się to w oderwaniu od rzeczywistego środowiska uczenia się. Jak możemy oczekiwać, że uczestnicy przyjmą ekologiczny, niskoemisyjny, zrównoważony styl życia, jeśli po wyjściu z sali seminaryjnej doświadczą zupełnie innej rzeczywistości?

Zapraszamy na polsko-niemieckie sympozjum w Krzyżowej.

Dalsze informacje