07. października 2018 – 10. października 2018

Cykl szkoleniowy „Deep Democracy“

Kalendarz

Projekt szkoleniowy dla multiplikatorów/rek z zakresu metod rozwiązania konfliktów w edukacji pozaformalnej

Polaryzacja w rozmowach na poziomie politycznym, społecznym oraz indywidualnym w Niemczech i Polsce wzrasta. Prowadzi to do nierozwiązanych konfliktów i napięć, które - jeśli nie zwraca się na nie uwagi - mogą mieć negatywny wpływ na demokratyczne współżycie. Młodym ludziom często brakuje potrzebnych umiejętności komunikatywnych, żeby wyrażać własne opinie, odnosić się do poglądów innych oraz włączać się do dyskusji. W ramach szkolenia z zakresu Deep Democracy  multiplikatorzy/rki zdobędą umiejętności w zakresie prowadzenia rozmowy dialogicznej i rozwiązywania konfliktów, z których mogą korzystać w swojej pracy z młodymi ludźmi w obszarze edukacji pozaformalnej, aby młodzież uczyła się radzić sobie z różnicą zdań oraz konfliktami.

 

Treści szkolenia:

Podczas dwóch spotkań będziemy zajmować się m. in. takimi kwestiami, jak:

Jak powstają w grupie konflikty i różnice zdań? Jaki wpływ na dynamikę grupy mają takie sytuacje? Jak profesjonalne podejść do takich sytuacji? Jak stworzyć przestrzeń dla rożnorodności grupy oraz różnych opinii? Jak rozwiązywać konstruktywnie konflikty? Jak wspierać kreatywne i innowacyjne rozwiązywanie konfliktów?

Cele projektu:

- zdobycie umiejętności rozwiązania konfliktów oraz wzmacniania demokratycznego współżycia w grupie

- zrozumienie podstaw i założeń metody Deep Democracy

- refleksja na temat własnej postawy w sytuacjach konfliktowych

- praktyczne wypróbowania metody Deep Democracy

- poznanie możliwości zastosowania tej metody

- transfer: wykorzystanie i refleksja na temat nowo poznanej metody we własnej pracy z młodzieżą

- wymiana doświadczeń między multiplikatorami/kami edukacji pozaformalnej z Polski i Niemiec

 

W jaki sposób?

Szkolenie będą prowadzić wspólnie polska i niemiecka trenerka; trenerki są certyfikowanymi instruktorkami Lewis Method of CoResolve and Deep Democracy. Szkolenie będzie prowadzone w języku angielskim. Szkolenie obejmuje wstęp teoretyczny oraz zastosowanie i refleksją nad metodą jak i własną postawą. Podział na część pierwszą i drugą ma przyczynić się do długofalowego procesu uczenia się, w ramach którego osoby uczestniczące korzystają z poznanej metody w swojej pracy i pomiędzy szkoleniami mogą skorzystać z indywidualnych konsultacji z trenerkami.

 

Gdzie?

Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego

Krzyżowa 7

58-112 Grodziszcze

 

Kiedy?

I cześć szkolenia: 7-10 października 2018 r.

II część szkoleniaI: 9-12 grudnia 2018 r.

 

Dwie części szkolenia są planowany jako cykl, są komplementarne wobec siebie i aby uzyskać certyfikat ukończenia szkolania należy wziąć udział w obu częściach.

 

Prosimy o przybycie nie pożniej niż o godzinie 17.00 pierwszego dnia szkoleń i wyjazd nie wcześniej niż o godzinie 11.00 ostatniego dnia szkoleń.

 

Dla kogo?

Dla pracowników młodzieżowych, wychowawców, edukatorów, działaczy, innych multiplikatorów oraz osób zainteresowanych tematem z Polski i Niemiec.


Koszt?

Opłata, która obejmuje zakwaterowanie z pełnym wyżywieniem i uczestnictwo w pełnym programie  merytorycznym wynosi 20 euro dla osób uczestniczących z Polski. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu.


Jak się zgłosić?

Nie późnij niż do 27 września należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

 

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z:

w języku polskim z Anną Kudarewską, anna.kudarewska@krzyzowa.org.pl

w języku niemieckim z Nelly Wacker, nelly.wacker@krzyzowa.org.pl

 

Projekt jest współfinansowany ze środków niemieckiego Ministerstwa Federalnego ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży.