Co wzrasta wraz ze wzrostem gospodarczym? – Postawy krytyki wzrostu

Zaproszenie do udziału w projekcie

Zapraszamy na szkolenie dla edukatorek i edukatorów z Polski i z Niemiec. Odbędzie się w dniach od 17 do 20 stycznia 2019 r. w Krzyżowej.