Let's not WASTE the planet!

18-26

30

DE, PL, FR

„Let's not WASTE the planet!” to cykl wymian młodzieży skierowanych do młodych działaczek i działaczy na rzecz sprawiedliwości klimatycznej i ochrony środowiska. Celem projektu jest wzmocnienie społeczno-politycznego zaangażowania młodzieży z Polski, Niemiec i Francji oraz umożliwienie im nawiązania transgranicznych kontaktów.

Tematyka projektu „Let’s not WASTE the planet!” obejmuje m.in. zapobieganie powstawaniu odpadów, problem konsumpcjonizmu i nadmiernego wykorzystywania zasobów. Z tymi kwestiami młodzież spotyka się na co dzień, a jednocześnie wiążą się one z ogromnym problemem marnowania, zanieczyszczania i niszczenia podstawowych funkcji naszego ekosystemu, powodującym obecny kryzys klimatyczny.

Podczas „Let’s not WASTE the planet” będziemy nie tylko odnosić się do swoich przyzwyczajeń, lecz  także zachęcać uczestników i uczestniczki do odpowiedzialnego działania poza swoim najbliższym otoczeniem  – również na poziomie międzynarodowym. W tym celu zastosujemy metody edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju (EZR) i innowacyjne podejście uczenia się transformatywnego, które koncentruje się w szczególności na poziomie systemowym.

Elementy projektu:
Trzy jednotygodniowe spotkania młodzieży odbywające się kolejno w Niemczech, Polsce i Francji. Każda wymiana porusza inne zagadnienie i stanowi uzupełnienie do pozostałych:

1. Wymiana młodzieży: 17-23 lutego 2021 r., w przestrzeni wirtualnej
Zaczynamy działać, by dokonać zmiany! Zaangażowanie dla sprawiedliwości klimatycznej i ochrony zasobów naturalnych

2. Wymiana młodzieży: 26-30 kwietnia, w przestrzeni wirtualnej
Obcowanie z naturą i ochrona środowiska od praktycznej strony – warsztaty w placówce edukacyjnej o profilu ekologicznym

3. Wymiana młodzieży: 18-25 września 2021 r. w Barret-sur-Méouge, Francja
Warsztaty na temat mediów i prowadzenia kampanii oraz spotkanie z politykami

Cele projektu

  • spotkanie się i tworzenie sieci młodych działaczek i działaczy z Polski, Niemiec i Francji,
  • wzmocnienie uczestniczek i uczestników poprzez przekazanie im odpowiednich umiejętności potrzebnych do skutecznego angażowania się na rzecz środowiska i społeczeństwa,
  • pokazanie zachowań przyjaznych dla środowiska, zwłaszcza w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów i oszczędzania zasobów,
  • poszerzenie kompetencji międzykulturowych i świadomości różnorodności,
  • przyczynienie się do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju, zwłaszcza celu 4 – dobra jakość edukacji, celu 12 – odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, oraz celu 13 – działania w dziedzinie klimatu.

Partnerzy

Fundacja EkoRozwoju, Wrocław, Polska
Center Culturel Franco-Allemand, Nicea, Francja

Dotacja

Projekt „Let's not WASTE the planet!” jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej „Erasmus+” oraz przez Francusko-Niemiecką Współpracę Młodzieży w ramach projektu „Der Planet in deinen Händen”.

Nach oben