Wymiana fachowa

16+

30

DE, PL

Polsko-niemiecki projekt "Wymiana fachowa" umożliwia uczniom szkół zawodowych zdobycie praktyki zawodowej.

Osoby uczące się obróbki drewna, ogrodnictwa, malarstwa pokojowego, murarstwa, nauki gospodarowania lub hotelarstwa mogą poznać różne obszary i możliwości zawodowe oraz zdobyć kompetencje międzykulturowe. Tygodniowy projekt, zainicjowany w styczniu 2006 realizowany, jest 2-3 razy w roku.

Projekt otrzymał Nagrodę Młodzieży 2006 "MłodzieżWspółOdpowiedzialna" wręczaną przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży. W 2007 roku Fundacja im. Roberta Boscha, w ramach programu "Junge Wege in Europa", nagrodziła "Wymianę fachową" jako jeden z dziesięciu transgranicznych przykładów znakomitej i owocnej współpracy.

Cele projektu

  • Zdobycie praktyki zawodowej i wzmocnienie pewności siebie poprzez pracę przynoszącą długotrwałe i widoczne dla innych rezultaty
  • Prezentacja różnych obszarów i możliwości zawodowych
  • Motywacja do podjęcia pracy lub praktyki za granicą lub/i do kontynuacji i zakończenia wykształcenia zawodowego
  • Przełamywanie uprzedzeń poprzez spotkania młodzieży z Niemiec i Polski oraz wzbudzanie obustronnego zainteresowania
  • Zdobycie kompetencji międzykulturowych.

Partnerzy

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

Ponadto każdego roku współpracujemy z innymi organizacjami w Polsce i Niemczech.

Dotacja

Projekt jest współfinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży, Rainer-Bickelmann-Stiftung, oraz w ramach programu Unii Europejskiej „Erasmus+”.