Fair Signs

Opis i cele projektu

Spotkanie młodzieży „Fair Signs” ma na celu wymianę doświadczeń osób niesłyszących, słabosłyszących oraz słyszących przede wszystkim w zakresie komunikacji. Projekt koncentruje się również na wypracowaniu nowych form komunikacji pomiędzy osobami posługującymi się różnymi językami, w tym językami migowymi. W ich rozwoju pomagają warsztaty teatralne, taneczne, filmowe i parkour.  

Projekt odbywa się raz na 2 lata i każdorazowo oparty jest na konstelacji partnerów z Polski i Niemiec. Zależnie od możliwości, do projektu włączane są organizacje partnerskie również z innych krajów (np. z Rumunii), które interesują się tematem komunikacji, szczególnie w obrębie komunikacji pomiędzy osobami niesłyszącymi, słabosłyszącymi a słyszącymi. I tak na kolejne lata zaplanowana jest praca z organizacjami partnerskimi z Rosji i Białorusi oraz nowymi instytucjami z Polski i Niemiec.

Partnerzy

W latach 2016-2020 pracowaliśmy w ramach projektu „Fair Signs” z następującymi instytucjami:

Berufliche Schulen, Bad Hersfeld, Niemcy
Berufsbildende Schulen, Cuxhaven, Niemcy
Sinneswandel - Förderung gehörloser und hörgeschädigter Menschen in Berlin gGmbH, Berlin, Niemcy
Ochotnicze Hufce Pracy, Siemianowice Śląskie, Polska Instytut Głuchoniemych, Warszawa, Polska
Zespół Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego, Góra, Polska
Scoala Gimnaziala Nr.1, Sibiu, Rumunia
Centrul Scolar de Educatie Incluziva Nr. 2, Sibiu, Rumunia

Dotacja

Projekt „Fair Signs” jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej „Erasmus+”.