Bühne frei für Empowerment

18+

30

DE, PL

Idea „Bühne frei für Empowerment“ ("Scena otwarta dla uwłasnowolnienia") kombinuje w sposób inowacyjny pomysły z dziedzin uwłasnowolnienia, pedagogiki traumy, praw dzieci oraz teatru improwizacyjnego. Przez to tworzona jest particypatywna, inkluzyjna i motywująca metoda pracy.

Nasza praca kieruje się także wokół standardów edukacji pozaformalnej, t.j.: dobrowolność, całościowa praca, która jest orientowana nad procesem, inkluzja, partycypacja, centrowana wokół osoby uczącej się, oparta na kolektywnym i indywidualnym procesie edukacji.

Cele projektu

Celem jest poprawienie współudziału społecznego wszystkich członków społeczeństwa. Różnorodność jest wartością wartą naszej ochrony na tle którego można wiele się nauczyć. Połączona jest edukacja międzykulturowa z edukacją demokratyczną i tolerancji, edukacją obywatelską i antydyskryminajcyną oraz pracą wokół praw człowieka. Metoda improwizowanego teatru umożliwia autorefleksję i pracę z różnymi pojęciami wartości oraz formami komunikacji.

Moduły projektu

Projekt składa się z pojedynczych modułów z którego pierwszy służy uczeniem się metody przez obserwację. Kolejne prowadzą już do celu samodzielnej pracy z metodą w kontekście samego projektu oraz poza. Ostatnie spotkanie to superwizja dotychczasowych projektów realizowanych przez uczestników projektu.

Ulotka

Więcej o projekcie (język niemiecki)

Partnerzy i finansowanie

VIA Bayern - Verband für Interkulturelle Arbeit e.V.

Impro á la Turka

Projekt jest dofinansowany w ramach programu federalnego Bundesprogramm „Demokratie leben!“
ministerstwa ds. rodziny, seniorów, kobiet i młodzieży.