GIRLS!

14-18

30

DE, PL, HRV

GIRLS! to międzynarodowe inkluzyjne spotkanie dla dziewcząt w wieku 14-18 lat z Polski, Niemiec, Chorwacji i ewentualnie innych krajów europejskich.

Dzięki różnorodnym warsztatom uczestniczki uczą się samodzielności, wzmacniają poczucie własnej wartości, pracują nad akceptacją samych siebie oraz rozwijają umiejętność poszukiwania wsparcia w otoczeniu w przypadku problemów osobistych.

W programie spotkania ważne miejsce zajmują zajęcia sportowe - na przykład sztuka walki capoiera, a także inne techniki samoobrony takie jak wendo, dzięki którym dziewczęta poznają własne granice i uczą się je świadomie przekraczać. Poza tym podczas projektu stosuje się i przeprowadza gry integracyjne, warsztaty historyczne oraz animację językową.

Spotkanie jest tłumaczone na wszystkie języki.

Cele projektu

  • Spotkanie i wymiana doświadczeń przez dziewczęta z różnych krajów europejskich
  • wzmacnianie u uczestniczek poczucia własnej wartości, wiary we własne możliwości oraz realizację własnych zamierzeń i planów. 

Partnerzy i darczyńcy

Polska: Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego, Fundacja Punkt Widzenia
Chorwacja: Ugostiteljsko-turisticko uciliste Zagreb, Croatian Education and Development Network for the Evolution of Communication, HERMES

Projekt jest współfinansowany ze środków programu Erasmus+ Unii Europejskiej.