Edukacja włączająca

Już od 2005 roku organizujemy wraz z naszymi partnerami inkluzywne międzynarodowe spotkania młodzieży.

Artykuł 3 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych podkreśla, że osoby z niepełnosprawnością mają prawo do "pełnego i skutecznego udziału w społeczeństwie". Tymczasem nadania i doświadczenie pokazują, że międzynarodowa wymiana młodzieży skierowana jest niemal wyłącznie do młodzieży pełnosprawnej.

Adresując nasze projekty do wszystkich, czyli znosząc bariery edukacyjne, techniczne, organizacyjne i architektoniczne, które uniemożliwiają bądź utrudniają młodzieży z niepełnosprawnością udział w międzynarodowych spotkaniach, chcemy wpłynąć na zmianę tej sytuacji.

Nasze projekty inkluzyjne były wielokrotnie wspierane i nagradzane przez Unię Europejską, Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży (PNWM) i prywatne fundacje. Projekty jak  Fair Life, Wymiana fachowa czy Budujemy mosty przecierają w tej dziedzinie nowe szlaki. W ten sposób chcemy popularyzować ideę pozaformalnej edukacji włączającej i przyczyniać się do pełnej inkluzji osób z niepełnosprawnością do społeczeństwa.