Rebekka Uhlig

Koordynatorka w projekcie „360° Deutschland”

Rebekka Uhlig ukończyła wolą sztukę w Bremie w latach 80. Jest artystką poruszającą się często na granicy sztuki i polityki społecznej. Od 30 lat inicjuje i koordynuje projekty o charakterze socjokulturowym i partycypatywnym we współpracy z różnymi podmiotami. Do Kreisau-Initiative dołączyła wiosną 2019 roku.