Dr Klaus Pumberger

Zarząd

Klaus Pumberger studiował politologię i historię w Salzburgu, Innsbrucku i Warszawie. Napisał pracę doktorską pod tytułem „Soldarność podczas strajku. Koła polityczne, protesty społeczne i kwestia władzy w Polsce w latach 1980-81”. Od 2002 roku pracuje jako doradca rozwoju osobistego i zawodowego oraz konsultant do spraw rekrutacji w Wiedniu. Prowadzi interdyscyplinarną "Akademie an der Grenze". Wcześniej pracował jako koordynator projektόw w Fundacji im. Friedricha Eberta w Pradze, Bratysławie i Warszawie oraz w Fundacji im. Hansa Böcklera we Frankfrcie nad Menem i w Brukseli. Z Kreisau-Initiative i Fundacją im. Freyi von Moltke współpracował dotychczas w ramach projektόw „Pojednanie w Europie” oraz „Śladami Moltke wzdłόż jeziora Grundlsee”. Jesienią 2015 roku ukazała się jego książka „Worüber wir nicht geredet haben. Arisierung, Verdrängung, Widerstand. Ein Haus und die Geschichte zweier Familien”.