Misja

Jesteśmy aktywnymi obywatelkami i obywatelami działającymi na rzecz dzisiejszej Krzyżowej oraz zjednoczonej Europy. Czerpiąc z dorobku intelektualnego Kręgu z Krzyżowej oraz ruchów opozycyjnych Europy Środkowo-Wschodniej, tworzymy przestrzeń, w której ludzie z różnych środowisk mogą prowadzić dialog i czynnie pielęgnować pamięć, poznawać się oraz podejmować konstruktywne działania.

Co jest dla nas ważne?

Naszym działaniom przyświecają następujące wartości:

  • porozumienie europejskie poprzez czynne zgłębianie historii opozycji i ruchów oporu w XX wieku,
  • indywidualne poczucie odpowiedzialności jako warunek istnienia demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego w Europie,
  • etyczne postępowanie z poszanowaniem powszechnych praw człowieka,
  • włączenie i uczestnictwo ludzi z różnych środowisk, o różnej przynależności narodowej i etnicznej, w różnym wieku, o różnej tożsamości płciowej i orientacji seksualnej, o różnych poglądach politycznych, oraz z niepełnosprawnościami.

Cechy charakterystyczne naszego podejścia edukacyjnego to odnoszenie się do rzeczywistości, nastawienie na działanie, uczenie się przez doświadczenie oraz podejmowanie bieżących politycznych i społecznych zagadnień.

Jaką organizacją chcemy być?

Stowarzyszenie Kreisau-Initiative jest ważną organizacją partnerską Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego. Udzielamy się w sieci podmiotów skupionych wokół Krzyżowej, wnosząc pomysły i inicjując działania. Jesteśmy dynamiczną organizacją pozarządową, w której działalność włączają się osoby z całych Niemiec. Dążymy do tego, by połączyć Krzyżową ze społeczeństwem obywatelskim w Niemczech i Europie, upowszechniać wiedzę o niej, a także zyskać poparcie dla naszych celów wśród podmiotów decydujących.

Działania edukacyjne prowadzimy w bliskiej współpracy z Fundacją „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, stale ulepszając je pod względem merytorycznym i metodycznym. Nasza kadra jest wysoko wykwalifikowana, dlatego podmioty dofinansowujące nasze działania oraz współpracujące z nami mogą nam zaufać. Ponadto jesteśmy cenioną placówką edukacyjną realizującą nowatorskie przedsięwzięcia skierowane zwłaszcza do osób, które są zazwyczaj pomijane w międzynarodowych wymianach młodzieży.

Nach oben