Model International Criminal Court

15+

60

świat

Przepraszamy, strona w tłumaczeniu.

Dotacja

Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten e. V.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemieckiej Republiki Federalnej
Federalne Ministerstwo ds. Rodziny, Osób Starszych, Kobiet i Dzieci
Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży
Komisja Europejska – European Education and Culture Executive Agency (EACEA) 
Fundacja im. Freyi von Moltke na rzecz Krzyżowej
Government of the Netherlands – MATRA Program
Rotary International
Schüler Helfen Leben
Fundacja Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość
Program Erasmus+ Uni Europejskiej
Reinhard Frank-Stiftung

Nach oben