Let's go intergenerational! A collection of methods for intergenerational practice

Publikacja zawiera zbiór pomysłów na działania międzypokoleniowe. Jest wynikiem projektu „Archipelag pokoleń”, w którym uczestniczyli także Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" oraz Linking Generations Northern Ireland (LGNI).

Publikacja jest dostępna w formie elektronicznej w języku angielskim. Powielanie oraz wykorzystywanie całości bądź fragmentów publikacji dozwolone jest do celów niekomercyjnych pod warunkiem wskazania źródła.

Nach oben