Kształcenie dzieci nowo przybyłych i uchodźczych w Berlinie. Praktyki i wyzwania – raport z badań

Publikacja jest raportem z badań dotyczących pobierania nauki przez dzieci nowo przybyłe i uchodźcze. Opisuje stosowane praktyki i wyzwania związane z tzw. klasami powitalnymi, a także ukazuje możliwości podejścia integracyjnego. Ponadto zawiera konkretne zalecenia działań.

Jej wydanie w języku polskim jest wynikiem współpracy między Kreisau-Initiative a Fundacją na Rzecz Różnorodności Społecznej, dzięki wsparciu finansowemu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Nach oben