Publikacje

Poniżej przedstawiamy kilka naszych publikacji z informacjami o naszej pracy i projektach.

Publikacje ogólne

Ulotka informacyjna o Kreisau-Initiative

W tej trójjęzycznej (niemiecki, polski, angielski) ulotce znajdują się informacje dotyczące międzynarodowych wymian młodzieży. Ponadto przedstawiamy w niej nasze działy tematyczne oraz sieć podmiotów związanych z Kreisau-Initiative.

Ulotka jest dostępna online; na życzenie przesyłamy wersję papierową.

 

Publikacje zawierające metody

Perspektywa: Inkluzja
Język i komunikacja w międzynarodowej inkluzyjnej pracy edukacyjnej. Metody, wskazówki, impulsy

Publikacja skierowana jest do specjalistów związanych z pozaformalną edukacją młodzieży, nauczycieli,
pedagogów specjalnych oraz wszystkich zainteresowanych refleksją nad rolą języka w kształtowaniu
rzeczywistości społecznej, a także promowaniem w swojej praktyce komunikacji bez barier.

Publikacja jest dostępna w formie elektronicznej w językach polskim, niemieckim i angielskim. Powielanie oraz wykorzystywanie całości bądź fragmentów publikacji dozwolone jest do celów niekomercyjnych pod warunkiem wskazania źródła.

Let's go intergenerational!
A collection of methods for intergenerational practice

Publikacja zawiera zbiór pomysłów na działania międzypokoleniowe. Jest wynikiem projektu „Archipelag pokoleń”, w którym uczestniczyli także Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" oraz Linking Generations Northern Ireland (LGNI).

Publikacja jest dostępna w formie elektronicznej w języku angielskim. Powielanie oraz wykorzystywanie całości bądź fragmentów publikacji dozwolone jest do celów niekomercyjnych pod warunkiem wskazania źródła.

Histoire Croisée as a perspective for non-formal education

W podręczniku znajdują się wybrane metody, zarówno nowopowstałe, jak i przerobione w ramach projektu „Histoire Croisée”. Pozwalają one na podjęcie analizy polsko-niemieckiej oraz niemiecko-greckiej historii za pomocą multiperspektywicznego podejścia histoire croisée.

Publikacja jest dostępna formie elektronicznej w języku angielskim.

 

Pozostałe publikacje

Kształcenie dzieci nowo przybyłych i uchodźczych w Berlinie. Praktyki i wyzwania - raport z badań 

Publikacja jest raportem z badań dotyczących pobierania nauki przez dzieci nowo przybyłe i uchodźcze. Opisuje stosowane praktyki i wyzwania związane z tzw. klasami powitalnymi, a także ukazuje możliwości podejścia integracyjnego. Ponadto zawiera konkretne zalecenia działań.

Jej wydanie w języku polskim jest wynikiem współpracy między Kreisau-Initiative a Fundacją na Rzecz Różnorodności Społecznej, dzięki wsparciu finansowemu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.