Publikacje

Poniżej przedstawiamy kilka naszych publikacji z informacjami o naszej pracy i projektach.

Publikacje ogólne

Ulotka informacyjna o Kreisau-Initiative

W tej trójjęzycznej (niemiecki, polski, angielski) ulotce znajdują się informacje dotyczące międzynarodowych wymian młodzieży i młodych osób. Ponadto przedstawiamy w niej nasze działy tematyczne oraz sieć podmiotów związanych z Kreisau-Initiative.

Ulotka jest dostępna online; na życzenie przesyłamy wersję papierową.

Broszura opisująca projekty Kreisau-Initiative

Ta trójjęzyczna broszura zawiera opis naszej ofery edukacyjnej. Legenda z wykorzystaniem piktogramów wizualizuje różnice między poszczególnymi formatami. Publikacja jest dostępna online; na życzenie przesyłamy wersję papierową.

 

Publikacje zawierające metody oraz powstałe w ramach projektów

Kształcenie dzieci nowo przybyłych i uchodźczych w Berlinie. Praktyki i wyzwania - raport z badań 

Publikacja jest raportem z badań dotyczących pobierania nauki przez dzieci nowo przybyłe i uchodźcze. Opisuje stosowane praktyki i wyzwania związane z tzw. klasami powitalnymi, a także ukazuje możliwości podejścia integracyjnego. Ponadto zawiera konkretne zalecenia działań.

Jej wydanie w języku polskim jest wynikiem współpracy między Kreisau-Initiative a Fundacją na Rzecz Różnorodności Społecznej.

Malwina Szczypta

Specjalistka ds. public relations (zastępstwo na czas urlopu macierzyńskiego)

E-mail: szczypta[at]kreisau.de
Telefon: +49 (0)30 / 53 89 386 365
Języki: niemiecki, polski, angielski
W biurze: pon-śr