Perspektywa: Inkluzja. Język i komunikacja w międzynarodowej inkluzyjnej pracy edukacyjnej. Metody, wskazówki, impulsy

Publikacja skierowana jest do specjalistów związanych z pozaformalną edukacją młodzieży, nauczycieli,
pedagogów specjalnych oraz wszystkich zainteresowanych refleksją nad rolą języka w kształtowaniu
rzeczywistości społecznej, a także promowaniem w swojej praktyce komunikacji bez barier.

Publikacja jest dostępna w formie elektronicznej w językach polskim, niemieckim i angielskim. Powielanie oraz wykorzystywanie całości bądź fragmentów publikacji dozwolone jest do celów niekomercyjnych pod warunkiem wskazania źródła.

Pobierz „Perspektywa: Inkluzja” po polsku, po niemiecku, po angielsku

Nach oben