Publikacje

Poniżej przedstawiamy kilka naszych publikacji z informacjami o naszej pracy i projektach.

Nowości wydawnicze

The Course of (Hi)Stories
Experiences from a German-Polish online seminar on narratives about Judaism and a manual on how to work with podcasts in non-formal education

Ten podręcznik mówi o tym, jak zajmować się w edukacji pozaformalnej tematem różnych narracji, wykorzystując do tego podcasty. W pierwszej części piszemy o doświadczeniach ze zdalnego seminarium dotyczącego historyczno-politycznego zagadnienia (narracje wokół judaizmu, Holocaustu i Izraela w Polsce i w Niemczech). Druga część zawiera wskazówki, jak tworzyć podcasty i jak je stosować w działaniach edukacyjnych.

Wydawnictwo powstało w ramach seminarium „The Course of (Hi)Stories”, które przeprowadziliśmy w 2020 roku wspólnie z mit Minor Projektkontor für Bildung und Forschung.

Język: angielski
Pobierz

Publikacje ogólne

Ulotka informacyjna o Kreisau-Initiative

W tej trójjęzycznej (niemiecki, polski, angielski) ulotce znajdują się informacje dotyczące międzynarodowych wymian młodzieży. Ponadto przedstawiamy w niej nasze działy tematyczne oraz sieć podmiotów związanych z Kreisau-Initiative.

Ulotka jest dostępna online; na życzenie przesyłamy wersję papierową.

Silenced Memories Lab. Women's history as a topic and oral history as a method. Transfer between International Youth Projects, Educational Practice and Research

To angielskojęzyczne wydawnictwo jest skierowane do osób stosujących metodę historii mówionej w swojej pracy w sferze pozaformalnej edukacji młodzieży, w szkole lub na uczelni wyższej. Zamiarem wydawcy jest utorowanie drogi transferowi doświadczeń między tymi grupami. W środku znajdują się cztery krótkie eseje, które mają posłużyć za bodziec do podjęcia dyskusji o tym, co słyszymy w rozmowach ze świadkami historii, jaką historię poznajemy i jak zachować się wobec luk w tej historii. Oprócz tego pozycja zawiera opisy dwóch projektów i jeden wywiad.

Tytuł powstał w toku wspólnego projektu Kreisau-Initiative oraz Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność z siedzibą w Warszawie, dzięki dotacji Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów (Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien).

Pozycję można pobrać nieodpłatnie tutaj.

(Hi)Storytelling: My History, Your History, Our History – Results and Lessons Learned from a German-Polish-Ukrainian Online BarCamp

Podręcznik powstał w ramach konferencji typu BarCamp, którą przeprowadziliśmy w 2020 roku wspólnie z Fundacją „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego oraz Fundacją im. Freyi vom Moltke na rzecz Krzyżowej. Uczestniczyli w niej edukatorzy i edukatorki z Polski, Niemiec i Ukrainy. Poruszaliśmy ówczesne zagadnienia związane z pandemią, sytuacją polityczną w krajach uczestników oraz działaniami edukacyjnymi. Nasze przemyślenia zebraliśmy właśnie w tym podręczniku. Oprócz bieżących trendów i trudności w historyczno-politycznej edukacji znajdują się w nim wskazówki dotyczące organizowania zdalnych wydarzeń. Ponadto podaliśmy zbiór ćwiczeń na rozgrzewkę i wspomaganie koncentracji podczas wirtualnych spotkań. Publikacja jest wydana w języku angielskim i można ją pobrać tutaj.

Praktyczny przewodnik DARE dotyczący inkluzji społecznej

W przewodniku znajduje się wiele porad, jak zorganizować inkluzyjne międzynarodowe działania dla młodych osób z niepełnosprawnością wzrokową, słuchową i ruchową. W pięciu rozdziałach autorzy i autorki poruszają kwestie związane z użyciem języka, kompetencjami, metodami, a także doradzają, jak projektować dostępne witryny internetowe i dokumenty.
Pozycja jest skierowana do osób pracujących z młodzieżą oraz organizacji prowadzących działania dla młodzieży, które pragną organizować je w bardziej inkluzyjny sposób.

Kliknij tutaj, by pobrać „Praktyczny przewodnik DARE dotyczący inkluzji społecznej”.

Pozycja jest pierwszym z czterech rezultatów opracowywanych w ramach partnerstwa strategicznego „DARE: DisAble the barRiErs” w programie Erasmus+. Jest dostępna w językach polskim, angielskim, niemieckim, greckim i włoskim.

DARE Digital Storytelling Handbook of Empowerment

Z jednej strony podręcznik jest skierowany do młodych osób z niepełnosprawnością wzrokową, słuchową i ruchową, by zapoznać ich z różnymi typami międzynarodowych wymian młodzieży i pokazać, że udział  w nich nie jest trudny. Z drugiej strony ci, którzy już uczestniczyli w inkluzyjnych międzynarodowych programach dla młodzieży i chcieliby pomóc innym zebrać podobne doświadczenia, znajdą w podręczniku wskazówki, jak zostać ambasadorem bądź ambasadorką DARE. W tej roli będą motywować innych młodych ludzi do udziału w projektach mobilności w ramach programu Erasmus+ i wspierać ich w dążeniu do udziału.

Podręcznik jest dostępny w języku angielskim; wydania w językach polskim, niemieckim, greckim i włoskim nastąpią wkrótce.

Kliknij tutaj, by przejść do elektronicznej wersji podręcznika.

Publikacja jest drugim z czterech narzędzi opracowywanych w ramach partnerstwa strategicznego „DARE: DisAble the barRiErs” w programie Erasmus+.

Historie polsko-niemieckie

„Historie polsko-niemieckie” to zbiór opowieści przedstawicieli i przedstawicielek różnych pokoleń, którzy przybliżają czytelnikom swoje doświadczenia związane z migracją pomiędzy Polską a Niemcami. Teksty powstały na podstawie wywiadów (podejście „oral history”) i pokazują, że stosunki polsko-niemieckie nie są kształtowane wyłącznie na szczeblu politycznym, lecz także w dużej mierze na co dzień przez ludzi z obu tych krajów. Publikacja powstała w ramach naszego roku jubileuszowego 2019, podczas którego Kreisau-Initiative świętowało 30 urodziny. Dwujęzyczną (polski i niemiecki) wersję elektroniczną można pobrać tutaj.

Perspektywa: Inkluzja
Język i komunikacja w międzynarodowej inkluzyjnej pracy edukacyjnej. Metody, wskazówki, impulsy

Publikacja skierowana jest do specjalistów związanych z pozaformalną edukacją młodzieży, nauczycieli,
pedagogów specjalnych oraz wszystkich zainteresowanych refleksją nad rolą języka w kształtowaniu
rzeczywistości społecznej, a także promowaniem w swojej praktyce komunikacji bez barier.

Publikacja jest dostępna w formie elektronicznej w językach polskim, niemieckim i angielskim. Powielanie oraz wykorzystywanie całości bądź fragmentów publikacji dozwolone jest do celów niekomercyjnych pod warunkiem wskazania źródła.

Let's go intergenerational!
A collection of methods for intergenerational practice

Publikacja zawiera zbiór pomysłów na działania międzypokoleniowe. Jest wynikiem projektu „Archipelag pokoleń”, w którym uczestniczyli także Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" oraz Linking Generations Northern Ireland (LGNI).

Publikacja jest dostępna w formie elektronicznej w języku angielskim. Powielanie oraz wykorzystywanie całości bądź fragmentów publikacji dozwolone jest do celów niekomercyjnych pod warunkiem wskazania źródła.

Histoire Croisée as a perspective for non-formal education

W podręczniku znajdują się wybrane metody, zarówno nowopowstałe, jak i przerobione w ramach projektu „Histoire Croisée”. Pozwalają one na podjęcie analizy polsko-niemieckiej oraz niemiecko-greckiej historii za pomocą multiperspektywicznego podejścia histoire croisée.

Publikacja jest dostępna formie elektronicznej w języku angielskim.

 

Pozostałe publikacje

Kształcenie dzieci nowo przybyłych i uchodźczych w Berlinie. Praktyki i wyzwania - raport z badań 

Publikacja jest raportem z badań dotyczących pobierania nauki przez dzieci nowo przybyłe i uchodźcze. Opisuje stosowane praktyki i wyzwania związane z tzw. klasami powitalnymi, a także ukazuje możliwości podejścia integracyjnego. Ponadto zawiera konkretne zalecenia działań.

Jej wydanie w języku polskim jest wynikiem współpracy między Kreisau-Initiative a Fundacją na Rzecz Różnorodności Społecznej, dzięki wsparciu finansowemu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Kontakt
Susanne Schade

Kreisau-Initiative e. V.
c/o Allianz AG
Merlitzstraße 9
12489 Berlin
Tel.:+49 (0)30 / 53 89 31 63 64