Materiały audio

Wszystkie nasze materiały w formacie audio można znaleźć na portalu Soundcloud.

Podcast „O (nie tylko językowej) tożsamości”

Podcast nagrany przez Joannę Sobesto, uczestniczkę projektu „The Course of (Hi)Stories” w 2020 roku. Poprowadziła rozmowę z Olgą Adamowską i Justyną Arabską z Centrum Spłeczności Żydowskiej i Fundacji Mifgasz w Krakowie. O tożsamości, wielojęzyczności i życiu żydowskim w Krakowie.

W języku polskim ze wstępem w języku angielskim.

Krzyżowa wczoraj i dziś

w języku rosyjskim

Nach oben