Local in Global

15+

30

DE, PL + 4 x Europa

„Local in Global” to projekt obejmujący wymiany młodzieży oraz szkolenia dla osób z Polski, Niemiec, Armenii, Ukrainy, Bułgarii i Mołdawii. Ich merium stanowi przekazanie myśli „Myśl globalnie, działaj lokalnie”.

Podczas wymian przekazujemy nie tylko wiedzę o zrównoważonym rozwoju, postwzroście czy śladzie ekologicznym. Dzięki grze symulacyjnej „Krapowa” umożliwiamy także doświadczenie poczucia współpracy, solidarności i własnej skuteczności. Podczas gry uczestnicy i uczestniczki wcielają się różne role społeczne w fikcyjnym poprzemysłowym miasteczku Krapowa i tworzą własne strategie rozwiązywania takich problemów jak zanieczyszczenie środowiska, emigracja czy starzenie się społeczeństwa.

Z kolei podczas szkoleń przedstawiamy metody i ćwiczenia do edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Nowością w 2021 roku jest „Local in Global Forum” dla byłych uczesników i uczestniczek oraz osób zainteresowanych tematyką projektu. Jego celem jest dyskusja nad wyzwaniami, przed jakimi stoją, kiedy chcą prowadzić działania na rzecz zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich, oraz podzielenie się przykładami dobrych praktyk.

Cele projektu

Celem Local in Global jest wyposażenie uczestników i uczestniczek projektu w wiedzę i kompetencje niezbędne do kształtowania swojej przestrzeni życiowej zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Projekt zmierza do realizacji następujących celów

  • głębokiego zrozumienia tematu zrónoważonego rozwoju
  • stworzenia projektów o podobnej tematyce
  • nawiązanie partnerstw i stworzenie sieci współpracy z sześcioma europejskimi krajami.

Partnerzy

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego (Polska)
Liceum Towarzystwa Ewangelickiego Cieszyn (Polska)
Millennium FER (Armenia)
Association for democratic education FAR (Bułgaria) 
EcoVisio (Mołdawia)
Youth NGO Iskra (Ukraina)

Dotacja

Projekt „Local in Global” jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej „Erasmus+” oraz przez Heidehof-Stiftung.

Nach oben