Let's not WASTE the planet!

18-30

30

DE, PL, FR

„Let's not WASTE the planet!” to cykl wymian młodzieży skierowanych do młodych działaczek i działaczy na rzecz sprawiedliwości klimatycznej i ochrony środowiska. Celem projektu jest wzmocnienie społeczno-politycznego zaangażowania młodzieży z Polski, Niemiec i Francji oraz umożliwienie im nawiązania transgranicznych kontaktów.

Tematyka projektu „Let’s not WASTE the planet!” obejmuje m.in. zapobieganie powstawaniu odpadów, problem konsumpcjonizmu i nadmiernego wykorzystywania zasobów. Z tymi kwestiami młodzież spotyka się na co dzień, a jednocześnie wiążą się one z ogromnym problemem marnowania, zanieczyszczania i niszczenia podstawowych funkcji naszego ekosystemu, powodującym obecny kryzys klimatyczny.

Podczas „Let’s not WASTE the planet” będziemy nie tylko odnosić się do swoich przyzwyczajeń, lecz  także zachęcać uczestników i uczestniczki do odpowiedzialnego działania poza swoim najbliższym otoczeniem  – również na poziomie międzynarodowym. W tym celu zastosujemy metody edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju (EZR) i innowacyjne podejście uczenia się transformatywnego, które koncentruje się w szczególności na poziomie systemowym.

Program składa się z trzech jednotygodniowych spotkań młodzieży odbywających się kolejno w Niemczech, Polsce i Francji. Każda wymiana porusza inne zagadnienie i stanowi uzupełnienie do pozostałych.

Cele projektu

  • spotkanie się i tworzenie sieci młodych działaczek i działaczy z Polski, Niemiec i Francji,
  • wzmocnienie uczestniczek i uczestników poprzez przekazanie im odpowiednich umiejętności potrzebnych do skutecznego angażowania się na rzecz środowiska i społeczeństwa,
  • pokazanie zachowań przyjaznych dla środowiska, zwłaszcza w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów i oszczędzania zasobów,
  • poszerzenie kompetencji międzykulturowych i świadomości różnorodności,
  • przyczynienie się do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju, zwłaszcza celu 4 – dobra jakość edukacji, celu 12 – odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, oraz celu 13 – działania w dziedzinie klimatu.

Partnerzy

Fundacja EkoRozwoju, Wrocław, Polska
Center Culturel Franco-Allemand, Nicea, Francja

Weź udział w nadchodzącej edycji

Zapraszamy na cykl spotkań składający się z trzech polsko-niemiecko-francuskich wymian młodzieży

Co i kiedy:
spotkanie nr 1: 6.-12.11.2023 w Finsterbergen (Turyngia, Niemcy)
spotkanie nr 2: 19.-25.2.2024 w Krzyżowej (Dolny Śląsk, Polska)
spotkanie nr 3: 27.5.-2.6.2024 w Vaunières (Provence-Alpes-Côte d'Azur, Francja)

Dla kogo: 
młodych ludzi w wieku od 18 do 30 lat angażujących się w tematykę społeczno-ekologiczną (sprawiedliwość klimatyczna, ochrona środowiska), zamieszkałych w Polsce, Francji lub Niemczech

W programie:
m.in. wymiana myśli i doświadczeń, praca projektowa, nabycie nowych umiejętności, wycieczki, wymiana międzykulturowa

Języki: polski, niemiecki, francuski, angielski (organizator zapewnia tłumaczenie)

Dowiedz się więcej (w j. angielskim)

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Kontakt

Sofie Koscholke
e-mail: koscholke@kreisau.de
tel. +49 (0) 156 78 85 65 07

Nach oben