Latarnia Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

W ramach programu „Latarnie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży” zamierzamy rozwinąć zakres tematyczny „transformacja społeczno-ekologiczna” w Kreisau-Initiative i poszerzyć polsko-niemiecką sieć kontaktów.

W ciągu roku trwania programu zacieśnimy istniejące kontakty i nawiążemy nowe, wypróbujemy metody i możliwości prowadzenia praktycznej edukacji oraz będziemy dzielić się wiedzą i doświadczeniem. Dzięki profesjonalnemu doradcy(-czyni) lepiej poznamy i wykorzystamy potencjał zarówno nasz, jak i naszych partnerów. Celem jest zbudowanie jeszcze silniejszej, przyszłościowej sieci kontaktów skupionych wokół transformacji społeczno-ekologicznej.

Działania prowadzone w ramach programu

1. Analiza i krytyczna ocena naszej dotychczasowej oferty edukacyjnej przez zewnętrznego doradcę(-czynię), który następnie doradzi nam i naszym najbliższym organizacjom partnerskim w zakresie polsko-niemieckiej wymiany młodzieży, w jaki sposób możemy ulepszyć działania edukacyjne, również pod względem wykorzystywania cyfrowych możliwości.

2. Poprowadzone przez osobę z zewnątrz wydarzenie sieciujące, które posłuży jako inauguracja współpracy z organizacjami partnerskimi i element łączący dalsze działania.

3. Wzajemne hospitacje organizacji działających w polsko-niemieckiej sieci, które umożliwią doskonalenie zawodowe oraz nawiązanie kontaktów pomiędzy podmiotami działającymi na polu edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i transformacji społeczno-ekologicznej.

4. Doskonalenie zawodowe podmiotów zrzeszonych w sieci, które nastąpi na podstawie analizy potrzeb przeprowadzonej podczas spotkania inauguracyjnego.

Dotacja

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w ramach programu „Latarnie PNWM”

Więcej informacji o programie „Latarnie PNWM”

„Latarnie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM)” to program wspierania dla organizacji młodzieżowych, stowarzyszeń, placówek edukacyjnych i kształceniowych w Polsce i Niemczech na czas pandemii. Dzięki dotacji PNWM realizują one projekty służące utrzymaniu i rozwijaniu kontaktów w międzynarodowej wymianie młodzieży. Informują, promują, szkolą i doradzają wszystkim zainteresowanym zorganizowaniem polsko-niemieckich spotkań młodzieżowych – stacjonarnych i online. W programie bierze udział w sumie 35 instytucji i organizacji w obu krajach. Ich przedsięwzięcia będą trwały do końca 2022 roku.

Dowiedz się więcej

Nach oben