Transformacja społeczno-ekologiczna

"Nasza wizja "dobre życie dla wszystkich" z uwzględnieniem ekologicznych granic naszej planety. W ramach projektów edukacyjnych poddajemy krytyce wyzysk ludzi i przyrody, pokazując, że możliwe są społeczeństwa, gdzie demokracja, zrównoważony rozwój i solidarność odgrywają ważniejszą rolę niż konkurencja, konsumpcja i przymus nieskończonego wzrostu gospodarczego.

Nach oben