Olbrzymy spotykają krasnoludki

8-12

25

DE, PL

Ojcowie i ich dzieci spotykali się w Krzyżowej, by w polsko-niemieckich grupach lepiej się poznać, wymienić doświadczeniami z codziennego życia rodzinnego i podyskutować o relacjach łączących "olbrzymy" i "krasnoludki".

Wiele czasu dzieci i ojcowie spędzali razem, współzawodnicząc w olimpiadach, wspinając się na najwyższy szczyt w okolicy w poszukiwaniu skarbu, przygotowując ognisko czy wpadając na trop krasnoludków w pobliskim Wrocławiu. Mieli także chwilę na refleksję podczas osobnych zajęć dla ojców i dzieci – pozwalało to omówić nowe przeżycia i przenieść je do codzienności własnej rodziny.

Spotkanie "Olbrzymy spotykają krasnoludki" wspierało mężczyzn w roli ojców, a dzieci w rozwoju poczucia własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości i umiejętności, a także w poznawaniu swoich praw.

Partnerzy i sponsorzy

Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiegi

Projekt współfinansowany przez:

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Fundacja im. Freyi von Moltke

Nach oben