Perspektywa: Inkluzja

Partnerstwo Strategiczne „Perspektywa: Inkluzja”

W latach 2015-2017 Kreisau-Initiative e.V. pełniło rolę lidera Partnerstwa Strategicznego, w które  zaangażowanych było pięć dalszych instytucji z Polski i Niemiec:
- Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Polska
- Fundacja Brücke/Most, Niemcy
- Kulturanima, Polska
- designbar Consulting, Niemcy
- Zespół Szkół Specjalnych w Oławie, Polska.

Partnerstwo Strategiczne jest otwartym formatem wspieranym w ramach unijnego programu Erasmus+, w którym promowane są innowacyjne projekty podnoszące jakość kształcenia młodzieży.

Taki cel przyświecał także projektowi „Perspektywa: Inkluzja”. Wypracowanie innowacyjnych, dopasowanych do potrzeb materiałów edukacyjnych stanowi ważny wkład w rozwój edukacji włączającej. Sednem projektu było spojrzenie na kwestię języka i komunikacji w spotkaniach młodzieżowych właśnie z perspektywy inkluzji.

Pomysł projektu zrodził się z doświadczeń zespołu tworzącego partnerstwo. Podczas gdy sektor międzynarodowej pracy z młodzieżą dysponuje szerokim repertuarem metod wspierających język i komunikację (np.: z obszaru animacji językowej czy edukacji specjalnej), ponadnarodowa nieformalna edukacja włączająca nie dysponowa niemal żadnymi takimi materiałami, które koncentrowałyby się na procesie komunikacji. Ideą projektu było zatem znalezienie synergii między różnymi podejściami w działaniach edukacyjnych, a na ich bazie – modyfikacja i opracowanie metod, a także danie impulsów, które w sposób celowy mogą wspierać komunikację w czasie międzynarodowych spotkań w grupach inkluzyjnych. 

W rezultacie powstała dwuczęściowa publikacja „Perspektywa: Inkluzja”. Jest ona skierowana do specjalistów pozaformalnego kształcenia młodzieży, ale także do pedagogów specjalnych,  nauczycieli i wszystkich, którzy pragną zgłębić kwestię roli języka w kształtowaniu rzeczywistości społecznej, a we własnej zawodowej praktyce promować komunikację bez barier.

Poprzez tę publikację, chcemy podzielić się naszym wieloletnim doświadczeniem z pracy w dziedzinie międzynarodowej edukacji włączajacej i jednocześnie przyczynić się do zwiększenia możliwości partycypacji młodzieży oraz szerzenia idei inkluzji. Mamy nadzieję, że udostępnione materiały pozwolą zredukować bariery w komunikacji i otworzyć międzynarodową ofertę edukacyjną dla młodzieży z różnych środowisk i o różnych kompetencjach. Partnerstwo strategiczne dofinansowano w ramach Akcji 2 programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Perspektywa: Inkluzja
Język i komunikacja w międzynarodowej inkluzyjnej pracy edukacyjnej.
Metody, wskazówki, impulsy

W pierwszej części publikacji autorzy, analizując kluczowe aspekty merytoryczne i przebieg międzynarodowych spotkań młodzieży, na konkretnych przykładach prezentują wskazówki i metody wspierające proces komunikacji w pracy z grupami inkluzyjnymi. Druga część publikacji przedstawia natomiast wybrane założenia pedagogiczne i dobre praktyki, które dzięki swojej innowacyjności ułatwiają wzajemny kontakt oraz porozumiewanie się w takich grupach.

Publikacja jest dostępna w formie elektronicznej, w trzech wersjach językowych (polskiej, angielskiej i niemieckiej). Powielanie i wykorzystywanie treści publikacji jest dozwolone do celów niekomercyjnych, z każdorazowym wskazniem źródła materiałów.

Publikacja jest finanoswana w ramach Akcji 2 programu Unii Europejskiej Erasmus+ oraz uzyskała dodatkowo wsparcie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM).

Nach oben