Model Krzyżowa

18+

20

DE, PL + 2 x EU

Aby zagwarantować wysoką jakość oraz rozwój i rozpowszechnianie innowacyjnych metod w obszarze międzynarodowej pedagogiki włączającej, nasza sieć partnerów organizuje regularne, międzynarodowe szkolenia i warsztaty dla trenerów, pedagogów i multiplikatorów oraz osób zainteresowanych pedagogiką włączającą.

Cykl szkoleń Model Krzyżowa ma na celu dzielenie się doświadczeniami w międzynarodowej edukacji włączającej, jak i stworzenie przestrzeni do wymiany oraz wzajemnego uczenia się. Istotne jest dla nas rozpowszechnianie idei kształcenia włączającego, przekazywanie kompetencji metodycznych, jak również inicjowanie nowych projektów w zakresie pedagogiki włączającej.

Nach oben