Activists against Xenocide

18+/15-19

30/44

DE, PL + 5

Projekt "Activists against Xenocide" umożliwia uczestnikom z Polski, Niemiec, Estonii, Grecji, Wielkiej Brytanii, Macedonii i Serbii wspólną dyskusję o zagadnieniach wokół temartyki ucieczki i migracji w kontekście europejskim. W ramach projektu organizowany jest trening dla multiplikatorów, którzy potem w ich lokalnych społecznościach będą mogli organizować mikroprojekty dla młodzieży. W drugiej części projektu niektórzy uczestnicy tych mikroprojektów wraz z ich trenerami mają możliwość uczestniczyć w międzynarodowej wymianie młodzieży w Krzyżowej.

Podczas warstatów, dyskusjach w ramach seminarium oraz treningu filmowym i fotograficznym uczestniczki i uczestnicy projektu intensywnie zajmują się tematami, które dla nich jako obytatele/obywatelki Europy są ważne z historycznego, społecznego i politycznego punktu widzenia. W międzykulturalnym składzie będą zachęceni do przemyślenia doświadczeń i wiedzy wokół tematyki migracji i związane z nią indywidualnych historii ludzi w historii i dziś. Punktem wyjścia w zajmowaniu się tematyką będzie koniec II wojny światowej i związane z nim zdarzenia ucieczki, zmuszonej emigracji oraz deportacji, żeby potem bliżej zbadać skutki dla społeczeństw europejskich, proces europejskiego pojednania oraz praktyka dzisiejszej europejskiej polityki migracyjnej. Multiplikatorzy pracy z młodzieżą poznają metody (film i fotografia) dzięki któym mogą z młodzieżą kreatywnie pracować wokół tych tematów. Po treningu w Krzyżowej w ich lokalnych społecznościach będą organizować małe projekty z młodzieżą. Dla niektórych uczestników istnieje możliwość po zakończeniu tych mikroprojektów wracać do Krzyżowej z małą grupą młodzieży w celu prezentacji pojedynczych projektów. Projekty te mają na celu pokazać historię i aktualną sytuację migrantów i migrantek w różnych  społecznościach oraz ich dokumentacji za pomocą filmu i fotografii.

Partnerzy

Grupa Kobra, Serbien
Estonian Refugee Council, Estland
Stiftung Kreisau für Europäische Verständigung, Polen
SocialVisions e.V., Deutschland
Hellenic Youth Participation, Griechenland
Association Center for Intercultural Dialogue - Kumanovo, Mazedonien
Boys' and Girls' Clubs of Wales, Großbritannien

Dotacja

Projekt „Budujemy mosty” jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej „Erasmus+”.

Nach oben