Historia współczesna i prawa człowieka

Edukacja historyczna i edukacja w zakresie praw człowieka są dla nas blisko ze sobą powiązane.

Rozumiemy je jako coś więcej niż nauczanie o datach, postaciach historycznych i wydarzeniach. Poprzez nasze projekty chcemy zachęcać młodych ludzi do zaangażowania społecznego.

Nach oben