Zdalne działania edukacyjne

Panująca pandemia nie pozwala nam na przeprowadzanie wymian młodzieży ani innych wydarzeń stacjonarnych w Krzyżowej. Dlatego nauczyliśmy się realizować działania edukacyjne w wirtualnej przestrzeni. Jesteśmy świadomi tego, że zdalne działania edukacyjne – zwłaszcza w zastępstwie stacjonarnych – mogą podlegać krytyce, jednocześnie jesteśmy przekonani, że niosą ze sobą wiele szans i innowacji.

Zalety zdalnych działań edukacyjnych

Zdajemy sobie sprawę z tego, że działania zdalne nie są równe stacjonarnym. Mimo to mogą być bardzo cenne i skuteczne oraz przynosić następujące korzyści:

  • umożliwiają udział ludziom, którzy nie mogliby uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych z różnych względów, np. niepełnosprawności niepozwalającej na podróżowanie, za dużej odległości do miejsca wydarzenia czy zbyt wysokich kosztów podróży. Pod tym kątem można uznać zdalne działania edukacyjne za zgodne z ideą inkluzji;
  • mniej obciążają środowisko, ponieważ nie powstają emisje dwutlenku węgla wskutek transportu, noclegu itp.;
  • oszczędzają czas, ponieważ np. nie potrzeba dojazdu czy noclegu, co szczególnie w przypadku krótkich wydarzeń jest atutem;
  • tworzą innowacyjną przestrzeń na edukację i dają nowe szanse na uczenie się, zwłaszcza na tematy związane z cyfryzacją;
  • w czasie pandemii są innowacyjnymi i koniecznymi działaniami edukacyjnymi.

Dokształciliśmy się i stale udoskonalamy nasz warsztat

Od początku przystosowywania niektórych działań do zdalnej postaci, a także w trakcie tworzenia nowych wydarzeń w wirtualnej przestrzeni, przyświecał nam następujący cel:  chcemy tworzyć dynamiczne, innowacyjne zdalne działania o wysokiej jakości, które przynoszą uczestnikom i uczestniczkom wyraźną wartość dodaną. Zatem dokształciliśmy się: braliśmy udział w szkoleniach, wypróbowywaliśmy nowo poznane możliwości i narzędzia oraz z zaciekawieniem śledziliśmy sposoby prowadzenia edukacji w internecie. To, co w marcu 2020 roku było dla nas nieznanym terenem, dziś jest dobrze zbadanym obszarem, po którym się pewnie poruszamy i prowadzimy innych – dlatego z przekonaniem twierdzimy, że zdalne działania edukacyjne mogą się udać.

Tak wyglądają nasze zdalne działania edukacyjne

Nasze zdalne wydarzenia są dynamiczne i pełne zróżnicowania. Odbywają się na różnych platformach do wideokonferencji. Tak jak podczas stacjonarnych spotkań stosujemy metody edukacji pozaformalnej, wspomagając się przy tym licznymi przydatnymi cyfrowymi narzędziami. W trakcie inkluzywnych wydarzeń dla międzynarodowych grup zapewniamy profesjonalne tłumaczenie zdalne.

Na przykładzie wymian młodzieży MICC School 2020 i MICC University 2020 mogą się Państwo przekonać, jak wyglądają organizowane przez nas wydarzenia.

Dzielimy się doświadczeniem

W 2020 roku przeprowadziliśmy zdalnie około 30 międzynarodowych wydarzeń dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą.

Niektóre doświadczenia zebraliśmy w formie podręcznika, jak np. te ze BarCampu „(Hi)Storytelling: My History, Your History, Our History“ skierowanego do osób pracujących z młodzieżą w Polsce, Niemczech i na Ukrainie. Od strony merytorycznej rozpatrywaliśmy, co obecna sytuacja oznacza dla edukacji historyczno-politycznej. Natomiast od strony metodycznej zebraliśmy wskazówki, jak przeprowadzać zdalne wydarzenia typu BarCamp, oraz utworzyliśmy zbiór ćwiczeń na rozgrzewkę, które można wykorzystać podczas takich spotkań. Wydawnictwo jest napisane w języku angielskim i można je nieodpłatnie pobrać.

Także w podręczniku „The Course of (Hi)Stories Experiences from a German-Polish online seminar on narratives about Judaism and a manual on how to work with podcasts in non-formal education” udostępniliśmy nasze doświadczenia w podobnej formie. Również jest napisany w języku angielskim i można go nieodpłatnie pobrać.

Często sami jesteśmy zdumieni, jakie możliwości spotkań i edukacji daje wirtualna przestrzeń. Mimo to nie możemy się już doczekać stacjonarnych wydarzeń w Krzyżowej i innych miejscach!

Nach oben