Do posłuchania: Podcast „O (nie tylko językowej) tożsamości”

28.01.2021  |  Rozmaitości

Podcast nagrała Joanna Sobesto, uczestniczka projektu „The Course of (Hi)Stories”. Poprowadziła rozmowę z Olgą Adamowską i Justyną Arabską z Centrum Spłeczności Żydowskiej i Fundacji Mifgasz w Krakowie – o tożsamości, wielojęzyczności i życiu żydowskim w Krakowie.

„The Course of (Hi)Stories” był zdalnym szkoleniem, podczas którego osoby pracujące z młodzieżą w Polsce i w Niemczech zajmowały się różnymi narracjami wokół judaizmu, Holocaustu i Izraela w obu krajach. Oprócz tego dowiedzieli się, jak wykorzystać metodę podcastu w nieformalnych działaniach edukacyjnych z młodzieżą i opracowali własne nagrania. Szkolenie dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

Zapraszamy do wysłuchania!

Nach oben